Hem / Stöd och verktyg / För idrottsförälder / Motverka näthat – No hate

Motverka näthat – No hate

Var går gränsen mellan att övervaka och visa sig intresserad av vad ens barn gör på nätet? Ska man som förälder kräva att bli accepterad som vän i sociala forum som Facebook eller Instagram för att barnet ska få använda dessa forum? Hur ska man reagera om barnet berättar om taskiga saker som hen blivit utsatt för i ett socialt forum?

Kunskap om ungas vardag på internet kan du som förälder till viss del läsa dig till eller få genom att du själv är aktiv på internet. Den viktigaste kunskapen får du dock genom att prata med ditt barn och diskutera olika strategier till hur hen kan agera. ”Hur var det på nätet idag?” borde kanske vara en lika vanlig fråga att ställa vid middagsbordet som ”Hur var det i skolan i dag?”

Elakheter, trakasserier, mobbning, rasistiska och sexistiska budskap har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement.

Se film om ditt barns digitala vardag

Fem råd till dig som förälder

Trots att livet på internet är lika verkligt som det vanliga livet pratar de flesta familjer betydligt mindre om det som händer på internet. Här är fem råd för att ändra på detta.

1. Skaffa kunskap

Skaffa dig kunskap om hur olika sociala medier och spel fungerar, så att du har något att relatera till. Be ditt barn berätta om och visa funktionerna i de forum som just ditt barn brukar besöka.

2. Förklara din oro

Om du är orolig för att ditt barn ska bli utsatt för kränkningar på internet, berätta det. Förklara vad du oroar dig för och varför.

3. Utarbeta strategier

Kanske har ditt barn egna strategier för att hantera problem på internet? Om inte – utarbeta sådana tillsammans.

4. Uppmana ditt barn att reagera

Uppmana ditt barn att berätta även om kränkningar som andra råkar ut för. Diskutera hur ditt barn kan reagera och agera i olika situationer där hen blir vittne till en kränkning.

5. Skuldbelägg inte

Om ditt barn berättar att hen råkat ut för en kränkning på internet – skuldbelägg inte, även om du tycker att hen kanske betett sig obetänksamt. Ta reda på vad som har hänt och försök sedan att lösa situationen tillsammans med ditt barn.

Lär dig mer

Ladda ner affisch "Är du orolig att ditt barn ska råka illa ut på nätet?"

Ladda ner folder ”Hat och kränkningar på internet – en vägledning till föräldrar”

Quiz: Lär dig mer om vad som pågår i ditt barns digitala vardag 

Tips: Så agerar du om någon utsätts för näthat 

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter