Hem / Stöd och verktyg / För idrottsförälder

För idrottsförälder

Idrotten är en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att mötas och göra gemensamma aktiviteter. Föräldrar och andra nära vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld.

Som idrottsförälder gäller det att skapa ett positivt samarbete mellan såväl tränare, ledare och domare, för att stödja och stimulera barnen på bästa möjliga sätt.

Att fundera över

Hur bidrar du som förälder eller annan nära vuxen till att skapa världens bästa barn och ungdomsidrott? 

Barn är inte små vuxna så hur ska deras idrott se ut? Hur ska våra barn tävla utan att fokus hamnar på tabeller och resultat? 

Se film "Hur ska barnidrotten se ut?"

Att reflektera över

  • Vad motiverar mitt barn att idrotta?
  • Hur agerar jag i min roll som idrottsförälder idag?
  • Hur stöttar jag mitt barn på bästa möjliga sätt?
  • Hur kan jag föra samtal med mitt barn kring deras behov och önskningar?
  • Vad har föreningen och träningsgruppen för syfte och mål med verksamheten?
  • Hur stöttar jag de tränare, ledare och domare som engagerar sig inom idrotten på bästa sätt?
  • Vad bör jag tänka på framöver i min roll som idrottsförälder?

Var rädd om den ideella kraften

Ibland sätter önskan att vinna till varje pris eller att nå snabba resultat käppar i hjulet, vilket skapar stress och frustration, hos såväl föräldrar, idrottsaktiva som tränare. Det gäller att skapa en förståelse hos alla inblandande för såväl barnens och ungdomars behov och önskningar som för idrottens primära syfte att skapa bästa förutsättningarna för en livslång idrottsrelation för alla.

Nästan alla tränare, ledare och domare engagerar sig inom idrotten ideellt och behöver all stöttning och uppmuntran som de kan få. Deras drivkrafter och mål kan vara olika, men med en gemensam utgångspunkt om att skapa ett intresse för den specifika idrotten.

Riksidrottsförbundet har tillsammans med idrottens specialförbund tagit fram riktlinjer för hur vi vill att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.

Ta samtalet i föreningen

Här finns arbetsmaterial som ni kan ta hjälp av när vi vill lyfta och belysa idrottsföräldrarnas och andra nära vuxnas roll i just er förening.

Boken ”Så blir du världens bästa idrottsförälder”. Till den finns ett samtalsunderlag som hjälper dig och din förening att föra samtal kring dessa viktiga frågor. Samtalsunderlaget hittar du här.

I "Jag skapar framtidens idrott! - Wilda och Walter på äventyr" får barnen själva reflektera och samtala kring deras upplevelser av dagens idrottsföräldrar och andra vuxna och hur de önskar att dessa agerar i framtiden.

Det finns även samtalsunderlag kopplat till UR-serien Idrottens himmel och helvete för att ta diskussionen om hur ni vill ha det i er förening.

Internet, sociala medier och digital kommunikation är en stor del av barnens liv. På sidan Motverka näthat finns stöd i hur du som idrottsförälder kan prata om näthat med barnen.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter