Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Metoder och verktyg

Du som utbildare är avgörande för att en utbildning ska bli så bra som möjligt. Ditt sätt att möta deltagarna, att inspirera, skapa nyfikenhet och dra nytta av deltagarnas erfarenheter och idéer, kommer ge goda förutsättningar till lyckad utbildning.
 • Uppdaterad: 20 FEB 2018 14:21

Lärande är komplext och ett fält som forskas på ständigt. Ett lärande kan ske medvetet men ofta sker det helt omedvetet och du inser långt senare, i något annat sammanhang, att du lärt dig något nytt. En kortfattad definition är att ett lärande är en process som leder till en bestående förändring. En inspirerande och utvecklande miljö där delaktigheten är stor och det ges tillfälle till att reflektera och samtala med andra kring det man ser, hör, känner och upplever bidrar i större utsträckning till ett lärande.

Att fundera över: Vad kan du som utbildare tänka på för att skapa bra förutsättningar för deltagarnas lärande?

Nedan följer ett par värdefulla nycklar och utgångspunkter att tänka på:

Tydlighet i roll och uppdrag
Se till att tillsammans med din uppdragsgivare skapa en klarhet i ditt uppdrag, vilka förväntningar som finns och vilket stöd du kan förväntas få i din roll. 

Dina drivkrafter, mål och din inre kompass
Allt börjar med dig själv. För att du ska trivas, må bra och utvecklas i din roll som utbildare behöver du fundera över dig själv, dina drivkrafter, mål och inre kompass. 

Utbildningens olika faser
Vi har valt att identifiera en utbildning med fyra olika faser: 

 • Planering
 • Genomförande
 • Uppföljning och utvärdering 
 • Utveckling 

Fundera över vad du behöver tänka på i respektive fas. Gör din egen checklista. Identifiera om det finns några ”kritiska punkter”. 

De didaktiska frågorna
De didaktiska frågorna VAD, HUR och VARFÖR är centrala i en utbildning både för dig som utbildare och dina deltagare. Se till att forma konkreta svar på dessa frågor kring de utbildningar som du utbildar i samt hålla dessa frågor levande under utbildningens gång. 

Inspirera deltagarna
Se till att sätta deltagarna i centrum och skapa bästa förutsättningar för dem att lära, utforska och utvecklas i samspel med de övriga deltagarna. Det kan du göra på en mängd olika sätt, några aspekter finner du nedan. 

 • Skapa en tydlighet i utbildningens syfte och mål samt vilka förväntningar som finns från såväl deltagare som du som utbildare
 • Skapa ett upplägg som inbjuder till delaktighet, där deltagarnas kompetens och erfarenhet tas tillvara.
 • Variera upplägget så att flera former och verktyg används för att stimulera flera sinnen.
 • Skapa tid för deltagarnas egen reflektion och för samtal mellan deltagarna.
 • Stanna upp, summera och följa upp utbildningen under vägen.
 • Var lyhörd för att forma om och vrid på upplägget, så att det möter deltagarna på bästa möjliga sätt, även om ramar och kursens olika moment behöver följas.
 • Fundera på hur du placerar dig bäst under kursens olika moment för att möta och integrera med deltagarna.
 • Inledning och avslutning är två viktiga moment i utbildningen, Under inledningen har du tillfälle att sätta ramen och skapa trygghet och under avslutningen har du möjlighet att summera, återigen trycka på viktiga aspekter och till sist ”knyta ihop” säcken.

Kontakt

Maria Ståhl 
 Utbildning och processtöd
SISU Idrottsutbildarna
08-699 62 66

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link