Hem / Stöd och verktyg / För förening / Reflektion i vardagen som tränare

Reflektion i vardagen som tränare

Att bli påmind om att stanna upp och reflektera i vardagen är värdefullt och kan göra skillnad. En kort notis, filmsnutt eller kommentar från någon kan få igång dina tankar och idéer. Får du dessutom möjlighet att samtala med någon annan kring det blir det ofta ännu mer kraftfullt.

På den här sidan hittar du fem filmer som förhoppningsvis kan sätta igång tankar och funderingar kring ditt eget sätt att vara som tränare och ledare.

Filmerna kan användas på många olika sätt – det är bara din fantasi som sätter stopp. Föreningen kan till exempel skicka ut dem inför en träff med tränare och ledare, för att sedan inleda träffen med ett gemensamt samtal.

Filmerna kan även användas i en tränar- eller ledargrupp för ett lärgruppsamtal eller som en del i det individuella reflekterandet och lärandet. Vid respektive film finner du även ett lärgruppsmaterial som du med fördel kan använda som stöd vid samtal med dina tränarkollegor i föreningen. Välj själv vad som passar er förening och dig som tränare och ledare.

Varje film är på runt en minut kring ett visst ämne och avslutas med en eller två reflektionsfrågor:

Film: Delaktighet och involvering

Lärgruppsplan: Att skapa delaktighet och involvering för utövarna

***

Film: Effektfull återkoppling

Lärgruppsplan: Att arbeta med återkoppling i din tränar- och ledarroll

***

Film: En tackhälsning som gör skillnad

Lärgruppsplan: Att skapa goda relationer med dina utövare

Lärgruppsplan: Att utveckla en öppen och tillitsfull samtalskultur

***

Film: Kropp och knopp har fantastiska möjligheter

Lärgruppsplan: Att hitta kreativa och nya sätt att utveckla utövare

***

Film: Uppföljning

Lärgruppsplan: Att arbeta med direkt och eftertänksam uppföljning

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter