Hem / Stöd och verktyg / För förening / Bilda idrottsförening

Bilda idrottsförening

En idrottsförening ansluts inte direkt till SISU Idrottsutbildarna utan ansöker om medlemskap i ett av SISU:s medlemsförbund (MO).

Om er idrottsförening tillhör ett specialidrottsförbund (Handbollsförbundet, Orienteringsförbundet och ytterligare 70 förbund) blir er idrottsförening medlem i både Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Du hittar mer information om att bilda idrottsförening på RF:s webbplats.

Om er förening däremot tillhör Padelförbundet, Bridgeförbundet, Livräddningssällskapet eller Pistolskytteförbundet ansöker ni om medlemskap i ett av SISU:s medlemsförbund (MO).

Ansök om medlemskap i MO här.

Vid frågor om medlemskap i MO, kontakta Anna Wåhlstedt på SISU Idrottsutbildarna.

Tänk på att en ideell förening måste ha stadgar, ett dokument som beskriver regler och ramar för föreningens verksamhet. 

Medlemskap krav för stöd

En ideell förening behöver inte vara ansluten till ett MO eller SF inom SISU Idrottsutbildarna, men för att kunna få tillgång till det stöd SISU kan erbjuda krävs ett medlemskap.

En förening som är ansluten till MO eller SF som är medlem i SISU är bunden av de demokratiska idrottsliga principerna som följer av SISU:s stadgar.

Om föreningen önskar bli medlem i MO inom SISU gäller numera att den måste ha ett organisationsnummer. Föreningen tilldelas ett sådant i samband med ansökan. När föreningen ansökt om och fått medlemskap i MO tilldelas föreningen även ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF och SISU. Föreningsnumret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrottsrörelsen.

Kriterier för medlemskap i MO

En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i MO om nedanstående villkor är uppfyllda.

  • Föreningen har stadgar i vilka föreningens geografiska hemvist framgår.
  • Föreningen har ett av Skatteverket utfärdat organisationsnummer.
  • Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med till SISU redan ansluten förening.

Föreningen ska varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte, eller i förekommande fall extra årsmöte, hos MO registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter samt firmatecknare.

Respektive MO kan ha ytterligare villkor för medlemskap.

Medlemskap i MO innebär samtidigt att föreningen blir medlem i ett RF-SISU distrikt.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter