Hem / Stöd och verktyg / För förening / Trygg idrott

Trygg idrott

SISU Idrottsutbildarna och våra RF-SISU distrikt jobbar för en trygg idrott för alla. På den här sidan finns material som barn- och ungdomsansvariga och idrottskonsulenter i distrikten använder i sitt arbete ute i landets idrottsföreningar.

Stödmaterial till föreningar

Stödmaterialet som SISU Idrottsutbildarna har tagit fram i samarbete med RF hjälper föreningar att jobba med frågorna kring trygg idrott.

Ladda ner stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer

Er förening kan arbeta själv med materialet eller tillsammans med en idrottskonsulent från ert RF-SISU distrikt.

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. I Barnens spelregler delar Johanna Ojala, Stefan Holm och flera andra idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten.

Ladda ner Barnens spelregler bok

Lärgruppsplan Barnens spelregler

Lärgruppsplan Barnens spelregler 7–10 år

Lärgruppsplan Barnens spelregler 11–18 år

Filmer och annat om Barnens spelregler hittar du här

Prata om sexuella övergrepp

Trots idrottsrörelsens nolltolerans mot mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp så är idrotten inte alltid en trygg plats. I forskningsrapporten Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. RF har initierat och finansierat studien med syfte att bidra till att stärka idrottsrörelsens gemensamma arbete för att skapa verkligt trygga idrottsmiljöer.

Forskaren Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, för i rapporten fram fem rekommendationer till idrottsrörelsen. Rapporten och rekommendationerna är en bra grund för samtal om sexuella övergrepp även i föreningar:

  1. Erkänn sexuella övergrepp som förekommande problem inom idrotten
  2. Tydliggör problembilden
  3. Utse ansvariga funktioner och personer
  4. Förändra normer och förhållningssätt
  5. Utveckla åtgärder

I rapporten finns utförligare beskrivningar av rekommendationerna. Om ni behöver råd och stöd för era samtal, kontakta ert RF-SISU distrikt.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter