Hem / Stöd och verktyg / För förening / Idrotten Vill

Idrotten Vill

Idrottsrörelsen har en tydlig idé om att de som engagerar sig och är del av idrotten ska ha roligt, må bra och utvecklas. Tillsammans vill vi skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska få chansen och vill vara en del av idrottsrörelsen så länge som möjligt.

För att vi ska lyckas med det behöver en idrottsverksamhet formas och utvecklas som möter utövarnas olika förutsättningar och behov. Idrottsrörelsens medlemsförbund har därför gemensamt tagit fram och beslutat om ett idéprogram som heter just Idrotten Vill.

I Idrotten Vill kan du läsa om vår gemensamma idé, värdegrund och vision – saker som är viktiga att hålla levande i alla föreningar. Det ger en grund att stå på för att forma utbud och verksamhet. Ett sätt att forma grunden är att hålla kontinuerliga samtal i föreningen där man med fördel kan involvera såväl tränare, ledare och utövare som föräldrar.

  • Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå.
  • Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten.
  • Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska styra och genomsyra idrotten.

Lärgruppsplan

För att underlätta samtalet om Idrotten Vill i lärgrupp finns lärgruppsplanen Handledarguide Idrotten Vill, som är kopplad till idéprogrammet.

Film om Idrotten Vill

Filmen om Idrotten Vill kan ni använda för att titta på gemensamt i lärgruppen. Filmen kan väcka tankar, funderingar och idéer som ni kan dela med er av i gruppen.

Digitalt diskussionsunderlag

Till Idrotten Vill finns även ett digitalt diskussionsunderlag som ger er möjlighet att brottas med olika situationer som sätter idén, värderingarna och visionen på prov.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter