Hem / Sök utbildning

Sök utbildning

SISU Idrottsutbildarna erbjuder utbildning centralt och i våra 19 RF-SISU distrikt. Välj i listan nedan var i landet du vill söka utbildning och inom vilken period. Du behöver inte ange kommun för att visa alla utbildningar i ditt RF-SISU distrikt.

Våra distrikt erbjuder även många kurser och föreläsningar digitalt, som du kan ta del av oavsett var du befinner dig. 

Visa aktuella digitala kurser och föreläsningar

Mer om digital utbildning och folkbildning

Utbildningar och mötesplatser påverkas just nu av coronakrisen. De kan till exempel flyttas till senare datum eller genomföras digitalt. Arrangören informerar om vad som gäller för den specifika utbildningen eller mötesplatsen.

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Om det otänkbara händer - kommunikation och krishantering

Att vara väl förberedd inför en eventuellt krissituation i föreningen. 
Kontaktperson: Åsa Agmyr Datum: 2021-04-14 Plats: Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Skapa trygga idrottsmiljöer - Styrelsens arbete

Att varje barn känner sig tryggt borde vara varje idrottsledares högsta prioritet. Med trygghet som grund skapar vi tillsammans möjlighet för såväl längtan efter mer, härliga gemensamma minnen och fantastiska resultat. Därför erbjuder vi utbildningen Skapa trygga idrottsmiljöer. En digital utbildning med tre olika perspektiv på hur en din förening kan skapa en trygg miljö tillsammans. Detta utbildningstillfälle handlar om styrelsens arbete och organisation. 

Kontaktperson: Caroline Lindeberg Datum: 2021-04-14 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Lärgruppsledarutbildning - leda effektiva samtal och möten

Möten och samtal är en naturlig och viktig del i många idrottsledares vardag. För att säkerställa att ett samtal eller möte ska vara effektivt, lärande och utvecklande så underlättar det om någon tagit på sig rollen att leda mötet, att vara lärgruppsledare.

Kontaktperson: Jonas Nilsson Datum: 2021-04-14 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline - Hemsida grund- Distansutbildning

Utbildningen kommer att ge dig kunskap i hur verktyget och miljön för att administrera hemsidan (EPI-server) i IdrottOnline fungerar. 


Kontaktperson: Jan-Olof Johansson Datum: 2021-04-14 Plats: Digitalt via Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare - Digitalt (Växjö)

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att stå på i din roll som tränare.
Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.

Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2021-04-14 - 2021-05-08 Plats: Digitalt, länk mailas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

Fysisk aktivitet på recept (FAR) inom idrotten - metod och tillvägagångssätt, digitalt

Välkommen till en digital utbildning där du får lära dig om metoden fysisk aktivitet på recept och dess tillvägagångsätt, idrottens roll i arbetet och hur samverkan kan fungerar mellan hälso- och sjukvården och FaR-aktörer.

Arbetet med FaR® är en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt för föreningen. Det kan generera nya medlemmar, och på sikt också ledare, samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en evidensbaserad metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. FaR® förskrivs av legitimerad personal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd.

 
Kontaktperson: Linda Odqvist Datum: 2021-04-14 Plats: Digitalt, länk mailas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline - Administration - Fortsättning

För att delta i utbildningen ska ni ha gått grundkursen eller redan jobbat med medlemsregistret ett tag.

Datum: 2021-04-14 Plats: Digital utbildning via Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Introduktionsutbildning föreningsledare

Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Datum: 2021-04-14 Plats: Digitalt via Teams. Egen dator, smartphone eller surfplatta krävs. Mer information på kurssidan
Till anmälan

Att leda och utveckla en ideell förening

Idrottens föreningslära Grund - Allmän

Föreningen utgörs av dess medlemmar. Styrelsen har fått medlemmarnas förtroende att leda föreningsarbetet. Det gemensamma utvecklingsarbetet i föreningen blir både lättare och 
roligare om man tillsammans har grundkunskaperna i föreningslära.

Kontaktperson: Susanne Sandberg Datum: 2021-04-14 Plats: Digitalt Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundläggande föreningsekonomi

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller bokföringsskyldigheten, ekonomiska rapporter, avstämningar och uppföljningar samt skatter - avgifter, skattepliktiga ersättningar, årsbokslut och ansvarsfrihet. Målgrupp: Du som i en förening hanterar ekonomi men även ordföranden i föreningen och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.

Datum: 2021-04-14 Plats: Digital utbildning Mer information på kurssidan
Till anmälan

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter