Hem / Sök utbildning

Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning: Kommunikation i förening


Välkommen till en av fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete” - hur tar vi som styrelse rätt strategiska beslut i de frågor vi arbetar med?


Den här fördjupningen vänder sig till Dig som är förtroendevald och har ett extra ansvar för föreningens interna och externa kommunikation. Kvällen blandas med information och samtal runt vad kommunikation är.


Innehåll:
•Vilka målgrupper behöver vi kommunicera med?
•Vad är vårt budskap?
•Hur når vi ut med vårt budskap?

Målgrupp: Förtroendevald i styrelse eller kommitté/råd/arbetsgrupp

Kostnad:  Kostnadsfritt

Övrigt: Du behöver tillgång till dator med kamera och mikrofontillgång och internetuppkoppling. I den digitala miljön är det bra om du kan sitta i lugn och ro för att kunna vara med fullt ut.

Varmt välkommen att anmäla dig till fördjupningskvällen där ni kommer att få en möjlighet att reflektera och diskutera kring hur er förening kan vidareförädla ert kommunikationsflöde. 

Beskrivning av alla utbildningar inom:

Strategisk Styrelsearbete

Inledning: 
- kunskap runt stadgarnas betydelse i föreningen och vad dessa styr

Fördjupningar:
- Styrelsens Ansvar - hur ser styrelsens ansvar ut och vad behöver vi som ledamöter veta om det
- Väl fungerande möten - hur ser våra olika möten ut i föreningen och vad behöver vi tänka på
- Föreningspolicyn - varför policys och vilka i så fall
- Föreningskommunikation - Målgrupper, kommunikationsvägar, former hur ser dessa ut
- Ett engagerande klubbmärke - hur engagerar föreningen och skapar mervärden för medlemmarna

-Årsmötet - NY utbildning 2021 - hur jobbar vi med årsmötet, formalia, kommunikation, inför, under, efter och mellan årsmöten

Funktioner:
- Funktioner ordförande/sekreterare/kassör - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna
- Nyinvald valberedning - vad innebär det att jag är nyvald som valberedare i min förening
- Funktion valberedning/revisor - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna och uppdraget


Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter