Hem / Sök utbildning

Grundutbildning för tränare - Motala


Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen.

Övergripande innehåll och upplägg
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. 

Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Grundutbildningens avsnitt:
» Jag och idrottsrörelsen
» Jag och ledarskapet
» Jag och träningen
» Jag och utövaren
» Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:
» Egna studier via webb
» Fysisk träff/träffar
» Hemuppgift
» Omfattar totalt ca 25 lektionstimmar á 45 min

Gå gärna redan nu vår introduktionsutbildning för tränare. Du hittar den här:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/

OBS! Ta med egen dator eller mobil!

Välkommen!


Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter