Hem / Sök utbildning

Trygga Idrottsmiljöer - Fem steg till en handlingsplan via webbGenom Rädda Barnen och RF-SISU Västernorrland inbjuds din förening att på ett enkelt och inspirerande sätt ta fram en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering. 

Syftet är att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera  mobbning, kränkningar och diskriminering. Resultatet av arbetet kommer att bli ett levande dokument som innehåller såväl ett förebyggande arbete som konkreta åtgärder om hur ni ska agera om något händer.

Utbildningen är kostnadsfri och innehåller två träffar via det digitala verktyget Zoom.

För att handlingsplanen ska bli tydlig, anpassad och representativ efter föreningens verksamhet, är det bra att flera föreningsrepresentanter närvarar, ca 3-4 personer som representerar styrelsen, ledare, förälder och aktiv ungdom.

Några citat om utbildningen:

Utbildningen har gett oss en medvetenhet om att
mobbing och diskriminering finns överallt och vi ledare
har ett ansvar att ta detta på allvar. Att välkomna alla
och se till alla individers olika förutsättningar är vår
viktigaste uppgift.
- Hans Wikman Kovlands IF

Viktigast är att vi har en förening som lockar, att
barnen själva vill, att alla respekterar varandra och att
alla ska känna sig välkomna och trygga. Utbildningen
har gett oss en grund och det är lättare för oss att
förmedla vad vi står för.
– Nicklas Lindqvist Selånger SOK

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter