Hem / Sök utbildning

Fortsättningsutbildning för tränare

HHHHHHHHHH VVVVVVVVVVVV


Utbildningen genomförs helt digitalt

Fortsättningsutbildning för tränare är en fördjupande tränarutbildning som bygger vidare på Grundutbildning för tränare. Här fördjupar och konkretiserar vi ämnesfält som är viktiga för dig som tränare. Du får möjlighet att utveckla ditt eget ledarskap och hitta arbetssätt för att möta, involvera och anpassa idrottsverksamheten utifrån utövarnas fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga förmåga. Dessutom får du ökad kunskap kring hur du lägger upp en långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande träning.


Utbildningen vänder sig till dig som har genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig tränarutbildning och leder barn, ungdomar eller vuxna i någon idrottsförening. 
Du får gå utbildningen från det år du fyller 16.

Utbildningen sträcker sig över viss tid och omfattar cirka 26-30 lektionstimmar. Utbildningen sker i ett varierat lärande där du genomför egna studier via webb, böcker och uppgifter i det digitala klassrummet. Den har stort fokus på fördjupande samtal, erfarenhetsutbyte och praktisk tillämpning.
Du måste ha 100%närvaro på träffarna, genomföra de uppgifter som finns i det digitala klassrummet samt den hemuppgift som ska lämnas in.

Urval av utbildningens olika delar:
Jag och idrottsrörelsen
- Roll och ramar, förutsättningar, ansvar, engagemang i föreningen, trygga idrottsmiljöer

Jag och ledarskapet
-De fyra dimensionerna i praktiken, tillit och trygghet, fördjupning idé och värderingsstyrt ledarskap, reflektion och samtal för att skapa lärande,
 långsiktig planering, ett hållbart ledarskap

Jag och träningen
- Träning och välmående, konkretisering av rörelseglädje och anpassning av träning, meningsfull träning och tävling, träningens grundegenskaper och principer, idrottspsykologi

Jag och utövaren
- Påverkansfaktorer och meningsfull träning och tävling för barn, ungdomar och vuxna, konkretisera och tillämpa barn- och ungdomsanvisningar, samarbete med föräldrar och andra vuxna

Anmälan:
Alla deltagare får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Närmare inpå kursstart kommer sedan en kallelse med all info. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Information
All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt. Vid felaktig mailadress kommer du att missa inloggningsuppgifter och viktig info. Mer info samt inloggningsuppgifter kommer via mail veckan innan utbildningen. För att det skall fungera är det viktigt att du i din anmälan anger samma mail du som tänker använda vid inloggningen till kursen.  

Avbokningsregler
Vid avbokning senare än 1 vecka före kursstart faktureras en avbokningsavgift på 250:-. Vid utebliven avbokning, ofullständig närvaro eller icke godkänd kurs faktureras full deltagaravgift. Man kan ersätta med annan deltagare från föreningen fram till kursstart. Avbokning görs till: This is a mailto link

Närvaro
För att bli godkänd på utbildningen krävs 100% närvaro samt godkänt på web och bägge hemuppgifterna. Har man missat en digital träff är det oftast inte möjligt att ta igen den. 
All komplettering ska ske senast 1 månad efter sista inlämningsdatum. Ingen deltagaravgift återbetalas vid ofullständig eller icke godkänd kurs.

Frågor
Vid frågor kontakta Carina Sjölander. This is a mailto link 

Välkommen med din anmälan!

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter