Hem / Sök utbildning

Trygg idrottsmiljö för alla!


I Sverige deltar nio av tio barn någon gång i idrottsverksamhet i föreningsregi.

Idrott är för de allra flesta glädje, sammanhållning och kamratskap. Men, precis som i övriga samhället förekommer mobbing, kränkningar

och diskriminering. Utbildningen hjälper dig att skapa en
tryggare idrottsmiljö för barn och ungdomar.

Utbildningen baseras på barnkonventionen och är upplagd på tre kvällsträffar  

Träff 1 - vi lägger en grund för att upptäcka och identifiera mobbing, kränkningar och övergrepp.

Träff 2 - vi tar upp hur man förebygger eventuella problem men också hur man kan arbeta förebyggande för att dessa inte ska uppkomma.

Träff 3 - Vi pratar om hur man ska agera vid oro för ett barn, vi sätter mål för det förebyggande arbetet i vår förening och formar en handlingsplan för arbetet

Utbildningen genomförs i samarbete med Rädda Barnen

Utbildningskvällarna riktar sig till idrottsföreningar i inlandet.
Tanken är att man deltar 3-4 personer som representerar styrelsen, ledare, föräldrar och aktiv ungdom.

Datum 11 februari , 9 mars  och 1 april  Vi utbildare finns på en ort( meddelas senare via mail )och de andra orterna deltar via videolänk.

Kan du inte delta fysiskt på plats så går det bra att delta via Webb.

VälkommenLeveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter