Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för nervositet och stress


Vill du som tränare få kunskap och verktyg till att motverka och hantera nervositet hos dina idrottare?

I denna utbildning går vi igenom inlärningspsykologins koppling till nervositet och stress i idrotten. Du får lära dig vad stress och nervositet är, hur det vidmakthålls, och vilka problem det kan skapa. Med denna kunskap kan du sedan normalisera, förklara och hjälpa dina adepter att bryta sig loss från negativa spiraler av stress, nervositet och undvikande beteenden. 

Mål och syfte:
Att förstå människans mekanismer bakom stress och nervositet i idrottssammanhang. Att med denna kunskap kunna identifiera orsak, normalisera tillståndet och förklara nervositet. Att lära sig hur man kan motverka att stress och nervositet vidmakthålls och går ut över den enskildes glädje och utveckling. Att vidare kunna hjälpa idrottaren med lindrigare former av stress och nervositet.

Innehåll:
Beteendeanalys – Grundläggande drivkrafter till idrottsbeteenden
Stress och Nervositet – Vad händer i kroppen?
Respondent inlärning – Hur skapas och vidmakthålls nervositet och rädslor.
Praktiska övningar – Lär dig analysera idrottarens beteende.
Att ”bota” lindrigare former av nervositet och stress – Vad kan du säga, göra och förändra?

Målgrupp
Tränare, ledare och föräldrar.
Rekommenderad minimiålder är 16 år.

Omfattning:
6 utbildningstimmar.

Utbildningsansvarig:

Liselott Lindahl

This is a mailto link

010-4765707

Kallelse:
Skickas via e-post, glöm inte att ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut. Kanske kan SISU hjälpa dig med utbildningskostnaden? Kontakta er konsulent: http://www.skaneidrotten.se/kontaktaskaneidrotten/Idrottskontaktiminkommun

 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link