Hem / Sök utbildning

GTU 1, Stockholm

All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt. Vid felaktig mailadress kommer du att missa viktig info som bekräftelse och kallelse!


GTU1, Idrottens Grundtränarutbildning är en fortsättning på Plattformen och tillgodoser en fördjupning inom respektive ämnes område, som också ger tillräcklig kompetens för att kunna söka vidareutbildningar.


Mål med utbildningen
Utbildningens syfte på nivå 1 är att ge kursdeltagaren ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov i åldersfasen 11 till 15 år, samt hur olika typer av ledarskap påverkar inlärningsklimatet och motiverar ungdomar till fortsatt idrottsutövning.

Innehåll
Utbildningen, i tre nivåer, innehåller en generell del som SISU Idrottsutbildarna ansvarar för samt en idrottsspecifik del som respektive SF ansvarar för. Kursen är indelad i blocken tränarskap och träningslära. Förutom detta kommer utbildningen ha fokus på hur ett allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska mognad bidrar positivt till ungdomars idrottsliga och personliga utveckling i ett längre tidsperspektiv. Utbildningen innehåller inga grenspecifika inslag.  

Delmoment:
- Kroppens utveckling
- Undvika skador och äta bra
- Fysisk träning
- Träningsplanering
- Psykisk och social utveckling
- Ledarskap
- Coaching
- Idrottspsykologisk träning

Förkunskaper
Plattformen eller motsvarande SF-utbildning samt aktivt tränarskap

Närvaro
För att räknas som godkänd och få kursintyg krävs 100% närvaro och godkänt i samtliga moment. Vi kan tyvärr inte erbjuda möjlighet att ta igen de delar man missar vid annat tillfälle.

Avbokningsregler
Vid avbokning senare än 2 veckorföre kursstart faktureras en avbokningsavgift på 250:-. Vid utebliven avbokning eller ofullständig närvaro faktureras full deltagaravgift. Man kan ersätta med annan deltagare från föreningen fram till kursstart.
Avbokning sker till This is a mailto link 

Frågor
För frågor om denna utbildning, kontakta This is a mailto link
Vid akuta frågor samma dag som utbildningen genomförs, 070-555 99 99 (Gunilla Lindström).

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter