Hem / Sök utbildning

Ett tryggt föreningsliv för alla!


I Sverige deltar nio av tio barn någon gång i idrottsverksamhet i föreningsregi.

Idrott är för de allra
flesta glädje, sammanhållning och kamratskap. Men, precis
som i övriga samhället förekommer mobbing, kränkningar
och diskriminering. Utbildningen hjälper dig att skapa en
tryggare idrottsmiljö för barn och ungdomar

Utbildningen ges i tre fristående delar.

Del 1
handlar om att upptäcka och identifiera mobbing, kränkande behandling
och diskrimering i idrottsföreningen.

Del 2

tar vi upp hur man
förebygger problemen. Och hur vi hanterar mobbning, kränkande behandling och utanförskapet i föreningen

Del 3

Slutförande av handlingsplanen

Utbildningskvällarna riktar sig till idrottsföreningar i Lycksele Kommun.
Det är bra att flera föreningsrepresentanter närvarar, ca 3-4 personer som
representerar styrelsen, ledare, föräldrar och aktiv ungdom.


Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter