Tips och stödmaterial för utveckling

Sidan uppdaterades: 1 december 2022

Här hittar du stödjande material som är bra att ha i samband med utvecklingsarbete inom ert förbund. Materialen är hemmahörande inom området folkbildning och utbildning.

Teamskanal för utbildningsansvarig i SF

För dig som har rollen utbildningsansvarig i ett SF, erbjuds en Teamskanal ”RFSISU – utbildningsansvariga i SF”. Syftet med Teamskanalen är att du som utbildningsansvarig får tillgång till stödmaterial som kan bidra till att utveckla ditt förbunds utbildningsutbud.
Om du vill ha åtkomst till kanalen, kontakta emelie.olsson@rfsisu.se på RF/SISU.

YouTube-kanal

SISU Idrottsutbildarna har en öppen YouTube-kanal med filmer som kan fungera som inspiration men också konkret utbildningsinnehåll.
Här finns SISU Idrottsutbildarnas YouTube-kanal

Sidan publicerades: 2 november 2022