Processledning

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Alla specialidrottsförbund har möjlighet att ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna för olika typer av utvecklingsinsatser. Ett vanligt sätt att göra detta är att anlita en processledare från SISU Idrottsutbildarna.

Processledaren hjälper då exempelvis arbetsgruppen att hantera en utmanande frågeställning. Rent praktiskt kan det exempelvis handla om att processledaren hjälper arbetsgruppen att utforska vad som gör frågeställningen utmanande, vad som skulle kunna göras för att förbättra situationen samt identifiera en konkret handlingsplan för att förändra situationen.

Nedan hittar du exempel på processledarinsatser där SISU Idrottsutbildarna kan vara ett stöd för specialidrottsförbundets utbildningsverksamhet.

  • Översyn av befintlig utbildningsstruktur/stege. Fokus ligger här på hur specialidrottsförbundets utbildningar kan förstärkas via folkbildningsverksamhet på föreningens hemmaplan, kopplat till övergripande mål.
  • Utformning av specialidrottsförbundets utbildnings- och folkbildningsstrategi. Fokus ligger här på vilka mål som ska uppnås och vad olika roller i specialidrottsförbundets organisation behöver göra för att bidra till dessa mål.
  • Genomlysning av hur specialidrottsförbundets utbildnings- och folkbildningsstrategi fungerar i praktiken samt stöd i hur korrigeringar kan hanteras.

Om ditt specialidrottsförbund har behov av att genomföra insatser som påminner om ovanstående exempel kontaktar du Kristoffer Berg på avdelningen för Utbildning- och folkbildningsstöd

Sidan publicerades: 2 november 2022