Våra distrikt

Sidan uppdaterades: 12 januari 2024

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund och arbetar utifrån statens fyra syften med folkbildningen samt ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Våra 19 RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå.

Organisation

SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och 19 distriktsorganisationer, RF-SISU distrikt. Det är det centrala studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som tilldelas statsanslag och som fördelar medlen till distrikten. Det är det centrala förbundet som har den löpande kontakten med regeringen om hur verksamheten fortlöper.

Beskrivning av distriktens basuppdrag (pdf) Pdf, 188 kB.

SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt (RF-SISU distrikt) är länken mellan det centrala och lokala och har en viktig roll i en sammanhållen idrottsrörelse. Det är distrikten som är anordnare av den lokala folkbildningsverksamheten. Distrikten ska värna om och säkerställa lokal närvaro där det personliga mötet med föreningen är centralt.

Som specialidrottsförbund vänder du dig till din idrottskontakt centralt för att få stöd och vägledning för utveckling och förändring inom ditt förbund. Om ni har frågor som handlar om hur ni kan använda er av potentialen i folkbildning och utbildning kontaktar ni emelie.olsson@rfsisu.se

Till SISU Idrottsutbildarnas familj hör även Bosön Idrottsfolkhögskola, SISU Förlagoch Riksidrottsmuseum, som vi delar förvaltarskap för tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Som förening och specialdistriktsförbund (SDF) kontaktar ni ert RF-SISU distrikt för att få stöd och vägledning.

RF-SISU Blekinge

RF-SISU Dalarna

RF-SISU Gotland

RF-SISU Gävleborg

RF-SISU Halland

RF-SISU Jämtland-Härjedalen

RF-SISU Norrbotten

RF-SISU Skåne

RF-SISU Småland

RF-SISU Stockholm

RF-SISU Sörmland

RF-SISU Uppland

RF-SISU Värmland

RF-SISU Västerbotten

RF-SISU Västernorrland

RF-SISU Västmanland

RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Örebro län

RF-SISU Östergötland

Sidan publicerades: 1 november 2022