Ökad folkbildning med stort fokus på trygg idrott

SISU Idrottsutbildarnas folkbildningsverksamhet nådde närmare 446 000 personer under cirka 1,4 miljoner timmar under år 2023. 49 procent av de unika deltagarna är under 25 år, könsfördelningen är jämn och ett stort fokus har varit på föreningsutveckling, värdegrundsarbete och ledar- och tränarskap.

Sidan uppdaterades: 22 april 2024

– Det är mycket glädjande att vi nu i stort når lika många barn, ungdomar och vuxna som vi gjorde innan pandemin även om vi fortfarande arbetar för att komma tillbaka till samma antal studietimmar. Att vi också fortsätter ha en stor grupp unga vuxna inom folkbildningen är en extra styrka och skapar goda förutsättningar att fortsätta arbeta med förståelse för föreningens arbete och allas vårt ansvar för en inkluderande och trygg idrott, säger Anna Iwarsson, ordförande SISU Idrottsutbildarna.

Runt om i landet finns 19 RF-SISU distrikt som i nära samverkan med specialidrottsförbund och idrottsföreningar oavsett idrott ger stöd och genomför folkbildningsverksamhet. Föreningarna valde under förra året att framförallt att jobba med folkbildning som resurs inom föreningsutveckling, ledar- och tränarskap, värdegrundsarbete, idrottskunskap och arrangemang.

– Med folkbildningen som verktyg får de som deltar en större kunskap om demokratiarbetet i föreningen, vikten av att vara välkomnade kompisar och trygga och kloka ledare. Det växande fokuset på arbete med värdegrund och trygga idrottsmiljöer är viktiga steg i idrottsrörelsens gemensamma utveckling för att kunna fortsätta vara den plats vi vill, säger Anna Iwarsson.

Under 2023 ökade antalet deltagare och föreningar inom idrottsrörelsens folkbildning med 8 procent jämfört med 2022.

– När idrott är bra vill alla som är en del av idrottsrörelsen komma tillbaka – träning efter träning och tävling efter tävling. Det är kul och givande att tävla och träna. Bra idrott är trygg, rolig, välkomnande och tillgänglig. I en bra idrott finns det plats för alla – hela livet och genom fortsatt lärande, utbildning och ökad kunskap om hur vi skapar verksamhet och miljöer för detta tar vi nya kliv mot målet varje dag, säger Anna Iwarsson.

FAKTA

Antal deltagare och idrottsföreningar inom folkbildningsverksamhet under 2023

 • 446 489 personer +8%
 • 8 323 idrottsföreningar +8%
 • 1 375 522 utbildningstimmar +1%
 • Fördelningen mellan kvinnor och män är 46 vs 54 procent.
 • Hälften av deltagarna (49%) är under 24 år vilket innebär att SISU Idrottsutbildarna är det studieförbund som når flest barn och unga vuxna. (19% under 13 år, 30% mellan 13-24 år, 43% mellan 25-65 år och 8% 65+ år)

Antal deltagare i SISU Idrottsutbildarnas folkbildningsverksamhet de senaste åren

 • 2023 = 446 489
 • 2022 = 415 919
 • 2021 = 364 485
 • 2020 = 365 219 (- 18% pandemieffekt)
 • 2019 = 441 347

Antal studietimmar (ej ifatt före pandemi)

 • 2023 = 1 340 365
 • 2022 = 1 333 092
 • 2021 = 1 134 127
 • 2020 = 1 143 126 (- 22% pandemieffekt)
 • 2019 = 1 473 611

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Sidan publicerades: 22 april 2024

Trygg idrott

Fler förbund och distrikt tar fram eget material inom ämnet värdegrund trygg idrott riktlinjer för barn och ungdomsidrott – här några exempel: