Idrottsrörelsens folkbildning i siffror

Sidan uppdaterades: 16 juni 2024

Landet runt, året runt pågår individ- och föreningsutveckling med stöd av idrottsrörelsens folkbildning. Statistik över detta finner du på denna sida.

Statistik över folkbildningsverksamhet i förening

Folkbildningsverksamhet som genomförs i idrottsrörelsens föreningar anordnas av RF-SISU distrikten (19 stycken). I den statistik som presenteras i länk här nedanför får ni som specialidrottsförbund (SF) ökad kännedom om den verksamhet som bedrivs i era föreningar. En möjlighet att på ett mer strategiskt sätt följa upp och använda den potential som folkbildningen har kopplat till föreningsutveckling.

Folkbildning i förening 2023

Under 2023 ökade antalet deltagare och föreningar inom idrottsrörelsens folkbildning med 8 procent jämfört med 2022.

 • 8 323 idrottsföreningar var aktiva i folkbildande verksamhet.
 • Cirka 473 000* personer deltog i föreningsdriven folkbildning.
 • Fördelningen mellan kvinnor och män är 46 vs 54 procent.
 • Hälften av deltagarna är under 24 år. Vilket innebär att SISU Idrottsutbildarna är det studieförbund som når flest barn och unga vuxna.
 • Föreningarna väljer framförallt att jobba med folkbildning som resurs inom följande områden: föreningsutveckling, ledar- och tränarskap, värdegrundsarbete och idrottskunskap.

*Dubbelregistrering kan förekomma

För att veta mer om statistiken eller prata vidare om att aktivera folkbildning i föreningsutvecklingen kontakta: sisu@rfsisu.se.

I statistiksammanställningen går det att se vilka föreningar som har haft folkbildningsverksamhet och hur omfattande den har varit. Verksamheten presenteras per förening utifrån antalet arrangemang, deltagare och utbildningstimmar. Det går även att ta del av vilka ämnen/kategorier som föreningarna framförallt har bedrivit verksamhet inom. Varje SF har en egen flik i filen med aktuell folkbildningsstatistik. Den visar antal arrangemang, deltagare och studietimmar per förening och tillhörande RF-SISU distrikt.

Samverkar ditt förbund med SISU Idrottsutbildarna?

Hur bra är ditt förbund och era föreningar på att ta del av folkbildningens möjligheter som förstärkning och komplement till era egna insatser inom utbildning och utveckling? Tveka inte på att kontakta SISU Idrottsutbildarna centralt om du vill veta mer om hur vi är en resurs, såväl på riksnivå som ute i distrikten.

Läs mer om att samverka med SISU Idrottsutbildarna

"SISU – Idrottsrörelsen i siffror"

Det här är en statistiksamling, en del ur SISU Idrottsutbildarnas årliga verksamhetsberättelse. Här hittar du bland annat statistik om:

  • medlemmar och ledare i idrottsrörelsen
  • statsanslag till SISU och RF-SISU distrikt
  • antal deltagare i SISU:s olika verksamhetsformer
  • utbildningstimmar i RF-SISU distrikt och SF.

  Sidan publicerades: 1 november 2022