Idrottsrörelsens folkbildning i siffror

Sidan uppdaterades: 7 december 2023

Landet runt, året runt pågår individ- och föreningsutveckling med stöd av idrottsrörelsens folkbildning. Statistik över detta finner du på denna sida.

Statistik över folkbildningsverksamhet i förening

Folkbildningsverksamhet som genomförs i idrottsrörelsens föreningar anordnas av RF-SISU distrikten (19 stycken). I den statistik som presenteras i länk här nedanför får ni som specialidrottsförbund (SF) ökad kännedom om den verksamhet som bedrivs i era föreningar. En möjlighet att på ett mer strategiskt sätt följa upp och använda den potential som folkbildningen har kopplat till föreningsutveckling.

Folkbildning i förening 2022 och 2023

 • RF-SISU distriktens folkbildningsverksamhet i förening återhämtade sig bra efter pandemin och dess restriktioner.
 • 439 534* unika individer deltog i idrottsrörelsens folkbildning under 2022. 14 procent fler än 2021.
 • 7 696 idrottsföreningar tog del av SISU Idrottsutbildarnas folkbildningsverksamhet 2022. 12 procent fler än året innan.
 • Motsvarande siffror som ovan för 2023 presenteras först vid årets slut. Men via länken nedan delas statistik för perioden januari-augusti 2023.

*Dubbelregistrering kan förekomma

I statistiksammanställningen går det att se vilka föreningar som har haft folkbildningsverksamhet och hur omfattande den har varit. Verksamheten presenteras per förening utifrån antalet arrangemang, deltagare och utbildningstimmar. Det går även att ta del av vilka ämnen/kategorier som föreningarna framförallt har bedrivit verksamhet inom. De största områdena för folkbildning i förening är: föreningsutveckling, ledar- och tränarskap, värdegrundsarbete och idrottskunskap.

Varje SF har en egen flik i filen med aktuell folkbildningsstatistik. Den visar antal arrangemang, deltagare och studietimmar per förening och tillhörande RF-SISU distrikt.

För att veta mer om statistiken eller prata vidare om att aktivera folkbildning i föreningsutvecklingen kontakta: sisu@rfsisu.se.

"SISU – Idrottsrörelsen i siffror"

Det här är en statistiksamling, en del ur SISU Idrottsutbildarnas årliga verksamhetsberättelse. Här hittar du bland annat statistik om:

  • medlemmar och ledare i idrottsrörelsen
  • statsanslag till SISU och RF-SISU distrikt
  • antal deltagare i SISU:s olika verksamhetsformer
  • utbildningstimmar i RF-SISU distrikt och SF.

  Sidan publicerades: 1 november 2022