Förbundsstyrelsen och stämma

Sidan uppdaterades: 19 oktober 2023

Förbundsstyrelsen (FS) är SISU Idrottsutbildarnas beslutande organ. FS består av elva personer som också i Riksidrottsstyrelsen för Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundets och SISU:s generalsekreterare Stefan Bergh är föredragande i SISU förbundsstyrelse och Riksidrottsstyrelsen. Ledamöterna blir invalda till FS vid SISU-stämman som äger rum vartannat år under Riksidrottsmötet.

Sidan publicerades: 1 november 2022