Utbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 9 maj 2023

De senaste åren har vi utvecklat nya utbildningar för målgruppen tränare. Utbildningar byggda på ett nytt tänk kring struktur och innehåll och vi fortsätter att utveckla dem vidare.

Samverka med SISU Idrottsutbildarna inom tränarutbildning

Som specialidrottsförbund kan ni samverka med oss kring att integrera detta färdiga och flexibla utbildningsutbud in i ert SF:s egen utbildningsstruktur. Idag samverkar vi med 46 SF inom tränarutbildning.

Vi har tillsammans med SF utarbetat tre olika sätt att kunna nyttja denna utbildning för tränare:

 1. I egen regi med egna utbildare. (SISU Idrottsutbildarna erbjuder även utbildarutbildning för SF.
 2. Som uppdragsutbildning tillsammans med ett RF-SISU distrikt.
 3. Delta i något av RF-SISU distriktens egna återkommande utbildningstillfällen inom området.

Är ni intresserade av samverkan eller har frågor kring våra utbildningar, kontakta daniel.lindahl@rfsisu.se.

Om idrottens tränarutbildningar

SISU Idrottsutbildarna utvecklar och genomför tränarutbildningar för tränare inom alla idrotter och åldersgrupper. Utbildningarna ger tränarna aktuell kunskap, tips och idéer för att bli trygga i sin tränarroll och på så sätt kunna bidra till en så bra verksamhet som möjligt.

Verksamheten präglas av ett ledarskap som öppnar och välkomnar fler. Varje idrottares förutsättningar och behov är i centrum. Tanken är att skapa träningar där alla idrottare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas.

Målet med tränarutbildningarna är en idrottsrörelse fylld med engagerade och kompetenta tränare. Tränare som vet hur man genomför bra och inspirerande träningar, utvecklar de aktiva och själva drivs av nyfikenhet och en vilja att befinna sig i ständigt lärande.

De idrottsövergripande tränarutbildningarna

 • fungerar för alla tränare, oavsett om man tränar barn, ungdomar eller vuxna.
 • fungerar för alla idrotter, oavsett inom vilken idrott du är tränare.

De idrottsövergripande utbildningarna

 • kan med fördel kombineras med specialidrottsförbundens egna idrottsspecifika utbildningar, där tränarna får utbildning i specifik idrotts teknik och metoder.
 • är uppdelade i fyra olika nivåer: Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre tränarutbildning.

Länken tar dig till utbildningsportalen för tränarutbildningarna där du kan läsa mer om innehåll och förutsättningar Utbildningsportal – Idrottens tränarutbildningar

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildningen är ett bra första steg in i idrotten för nya tränare. Utbildningen ger en inblick i vad det innebär att vara tränare samt ett antal viktiga utgångspunkter i ledarskap och träning. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och kan genomföras på flera sätt.

Introduktionsutbildningens upplägg, tre olika alternativ:

 1. Introduktionsutbildning som kurs
  RF-SISU distrikt håller i en fysisk kurs där med både teori och praktik. Syftet med kursen är att nya tränare ska få verktyg att använda i sin nya roll.

 2. På egen hand och tillsammans
  Deltagare genomför på egen hand den öppna utbildningswebben. Den tar cirka 2–3 timmar och som stöd finns ett reflektionsblad. Om flera i samma förening går denna samtidigt finns det lärgruppsmaterial för varje avsnitt så att gruppen tillsammans kan diskutera innehållet. Bäst görs detta tillsammans i en lärgrupp med stöd från RF-SISU distriktens erfarenhet och kunskap inom området.

  Länken tar dig till utbildningsportalen där du kan läsa mer om innehåll och förutsättningar Utbildningsportal – Introduktionsutbildning för tränare

 3. Kurs sekventiellt
  Ett tredje sätt är att gå en sekventiell utbildning. Tränaren går då utbildningen digitalt uppdelat steg för steg under cirka 2 timmar. Om det är fler från samma förening som går den kan en idrottskonsulent se vilka som anmält sig och bjuda in till en träff där deltagarna får utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte utifrån samtalsunderlag som ingår i utbildningen. Tränaren anmäler sig här och får sedan ett mejl med länken till den sekventiella webben.

Efter genomförd utbildning finns ett valfritt Testa dig själv följt av Registrering och diplom. Tränaren kan då registrera sig så att ett specialidrottsförbund kan följa upp och se att vilka som slutfört utbildningen.


Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen ger tränaren en bra bas att stå på i fortsatt tränarroll. Utbildningen är för alla tränare oavsett idrott och målgrupp (barn, ungdomar eller vuxna). Utbildningen ger en bra inblick i:

 • viktiga saker att tänka på i ledarskapet
 • i vilken roll och vilket sammanhang tränaren befinner sig i
 • hur man på ett bra sätt möter och skapar goda träningsmiljöer för utövarna.

Utöver detta ger utbildningen även inblick i fysiologi, vikten av en bred rörelserepertoar och träningslära som ger goda förutsättningar för när man ska planera och genomföra träningspass på ett bra och genomtänkt sätt.

Utbildningen är möjlig att gå från det år man fyller 14 år. Är man yngre än 14 år rekommenderar vi att man går utbildningen tillsammans med en äldre tränare från föreningen. En person som då kan fungera som mentor och bollplank.

Länken tar dig till utbildningsportalen för där du kan läsa mer om innehåll och förutsättningar Utbildningsportal - Grundutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildningen är en fördjupande tränarutbildning för en person som varit tränare under några år, oavsett vilken idrott och målgrupp. Utbildningen bygger vidare på grundutbildningen för tränare. Utbildningen vänder sig till tränare som är minst 16 år och genomgått grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning och leder barn, ungdomar eller vuxna.

I utbildningen ges tränaren möjlighet att:

 • brottas med och reflektera över sitt eget ledarskap.
 • möjlighet att utveckla arbetssätt för att stärka det för att möta, involvera och anpassa idrottsverksamheten utifrån utövarnas psykiska, fysiska, sociala och idrottsliga förmåga.
 • öka kunskapen om hur man kan lägga upp en långsiktig planering och aktivt arbeta med återhämtning och skadeförebyggande träning.

Länken tar dig till utbildningsportalen där du kan läsa mer om innehåll och förutsättningar Utbildningsportal - Fortsättningsutbildning för tränare

Högre tränarutbildning

Bosön Utbildning erbjuder flera olika högre tränarutbildningar som exempelvis Idrottens fystränarutbildning (FTU) och Idrottens elittränarutbildning (ETU).

Du hittar alla utbildningsprogram på Bosöns webbsida för utbildning.

Tränare som gör skillnad

Alla engagerade tränare inom idrottsrörelsen har ett viktigt uppdrag som bidrar med massor av energi och ständigt nya upplevelser. Den svenska idrottsrörelsen engagerar och motiverar massor av människor – unga som gamla – med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt. Våra tränare är en viktig del i detta arbete och gör skillnad, varje dag.

Sidan publicerades: 2 november 2022