Utbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 6 mars 2023

SISU Idrottsutbildarnas utbildningar för föreningsledare omfattar de flesta områden som en föreningsledare inom idrottsrörelsen behöver ha koll på. Utbildningar som inspirerar och bidrar till att föreningens ledare utvecklas och skapar förutsättningar för föreningen och dess olika funktioner att utvecklas.

Samverka med SISU Idrottsutbildarna inom föreningsledarutbildning

Våra 19 RF-SISU distrikt möter föreningar över hela landet året runt. De jobbar tillsammans fram planer för föreningsutveckling där utbildning och folkbildning möjliggör att gå från plan till handling till resultat. Distrikten genomför också kurser i framförallt Grundutbildning för Föreningsledare. Kontakta det aktuella distriktet för mer information.

Dessutom har vi tillsammans med SF utarbetat tre olika sätt att kunna nyttja denna utbildning för föreningsledare:

 1. I egen regi med egna utbildare. SISU Idrottsutbildarna erbjuder även utbildarutbildning för SF.
 2. Som uppdragsutbildning tillsammans med ett RF-SISU distrikt.
 3. Delta i något av RF-SISU distriktens egna återkommande utbildningstillfällen inom området.

Är ni intresserade av samverkan eller har frågor kring våra utbildningar, kontakta fredrik.grinsby@rfsisu.se.

Om idrottens föreningsledarutbildning

Idrottens föreningsledarutbildning är samlingsnamnet på utbildningar för föreningsledare. Utbildningar som passar alla oavsett vilken idrott som ledaren är engagerad inom.

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Vi menar att kunskaper om hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktiga kunskaper oavsett vilken roll man har i föreningen.

Målet är att det ska finnas möjlighet till utbildning för såväl den med ett allmänt intresse för hur en idrottsförening drivs som för den som har en specifik roll i föreningen.

Idrottens föreningsledarutbildning delas in i tre olika nivåer:

 • Introduktion
 • Grund
 • Fortsättning

Arbetet med att utveckla Idrottens föreningsledarutbildningar pågår. De utbildningar och material som är klara är Introduktionsutbildning för föreningsledare och Grundutbildning för föreningsledare.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen.

 • Utbildningen ger inspiration, information, konkreta verktyg och tips. Allt för att ledaren ska kunna delta i skapandet av en levande förening med den aktivas bästa i fokus.
 • Introduktionsutbildningen kan genomföras på egen hand eller i grupp tillsammans med andra. Den passar alla oavsett vilken nivå, idrott eller vilka åldrar som föreningens verksamhet omfattar.
 • Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att genomföra.

Länken tar dig till utbildningsportalen för utbildningen där du kan läsa mer om innehåll och förutsättningar Utbildningsportal - Introduktionsutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare är en utbildning och material som ger förtroendevalda i en styrelse grundläggande kunskaper för att kunna leda, utveckla och förvalta en idrottsförening. Materialet består av ett häfte och en utbildningswebb som kan användas på tre sätt:

 1. Som självstudier
  Där föreningsledaren själv arbetar igenom innehållet på det sätt som passar bäst för den enskilde individen.

 2. Som lärgrupp
  Exempelvis kan en styrelse ta sig an materialet på hemmaplan och träffas med viss regelbundenhet, kanske i samband med styrelsemötena. De ta sig an materialet efter det behov som finns och materialet kan med fördel delas upp på flera träffar. Vid dessa träffar pratar de om innehållet och utbyter erfarenheter direkt applicerat i föreningen. På utbildningswebben finns en beskrivning av hur en lärgrupp går till och i slutet av varje avsnitt finns lärgruppsplaner som stöd för folkbildande samtal.

 3. Som kurs
  RF-SISU:s distrikt anordnar regelbundet kurser i föreningsledarutbildning. De utgår ifrån ett varierat lärande. Till stor del läser deltagarna på egen hand med stöd av reflektionsfrågor. De genomför därefter en gemensam träff där utbytet av genomförd inläsning och reflektioner är i fokus.

Länken tar dig till utbildningsportalen för utbildningen där du kan läsa mer om innehåll och förutsättningar. Utbildningsportal – Grundutbildning för Föreningsledare

Sidan publicerades: 2 november 2022