Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Idrottens elittränarutbildning, ETU

Ett tränar- och ledarskap med hög kvalitet är en mycket viktig faktor för utveckling och framgång inom elitidrotten. Det är grundidén för idrottens elittränarutbildning (ETU). Under augusti 2018 startar den åttonde omgången av ETU.
  • Skapad: 17 SEP 2015 11:04

ETU är en vidareutbildning för tränare som arbetar med elitförberedande verksamhet eller är tränare på elitnivå. Programmet genomförs under en tvåårsperiod med tolv gemensamma tredagarsträffar. De genomförs till största delen på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön, men kommer även att kunna vara utlokaliserade till andra platser i landet.

Du kommer att i stora drag att studera träningslära, tävlingslära, tränarskap, ledarskap och coaching. Det läggs särskild stor vikt vid att utveckla Mästerskapskompetens.  Bland annat får du besöka ett internationellt mästerskap eller en internationell tävling, få ökade kunskaper och färdigheter i att förbereda, genomföra samt följa upp och utvärdera ett internationellt mästerskap eller en internationell tävling.

Målsättningen med utbildningen är att du ska höja din kompetens i att leda svensk idrott mot en ökad internationell konkurrenskraft, exempelvis att ta fler medaljer på EM, VM och OS.

En lika viktig målsättning med utbildningen är att utveckla kompetens för att kunna hjälpa aktiva i sin personliga utveckling. Den personliga utvecklingen, prestationsutvecklingen och resultatutvecklingen ska gå hand i hand.

Utbildningen ger en bra grund för att kunna undervisa i kurser och moment inom ramen för ämnet specialidrott på gymnasieskolan. Elittränarutbildningen motsvarar del av utbildning i specialidrott som kan studeras vid högskola/universitet.

Efter genomgången utbildning får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom. Du har också möjlighet att ta ut 60 högskolepoäng som sedan kan valideras in i ämnet specialidrott. ETU är en uppdragsutbildning i samarbete mellan Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna, Gymnastik och Idrottshögskolan och Linnéuniversitetet.

Behörighetskrav

Sökanden ska vara verksam tränare på förberedande elitnivå eller på elitnivå (verksam för ungdomar eller vuxna i landslag, Riksidrottsgymnasier, Nationellt godkända Idrottsutbildningar eller i föreningsverksamhet).

Högskolebehörighet

För möjlighet till högskolepoäng krävs grundläggande högskolebehörighet.

Förkunskaper

Sökanden skall ha genomgått aktuellt specialidrottsförbunds högsta stegutbildning eller inneha motsvarande kunskaper. Respektive specialidrottsförbund rekommenderar och rangordnar sökanden.

Kursplan

Utbildningen genomförs under perioden augusti 2018 - maj 2020 i ämnesområdena tränings- och tävlingslära samt tränar- och ledarskap. Undervisningen sker såväl i grupp, som individuellt. Mellan de fysiska träffarna genomför deltagarna inläsning av litteratur, artiklar och uppgifter av olika slag.   

Deltagarna samlas vid tolv tillfällen för lärarledda, gemensamma och obligatoriska träffar. Varje tillfälle omfattar tre dagars undervisning. Mer detaljerade kursplaner för utbildningen läggs ut under våren. I utbildarteamet återfinns i första hand lärare från GIH och Linnéuniversitetet. Experter kan hämtas in från andra högskolor/universitet, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, SOK eller från något specialidrottsförbund. 

Kvalitetssäkring

Representanter från utbildning, forskning och tillämpning inom universitet, högskolor och elitidrott utvärderar utbildningen löpande. Deltagarna utvärderar kontinuerligt pågående utbildning. Under utbildningsperioden genomförs fyra utvärderingar.

Tidigare utvärderingar ger mycket höga omdömen för de genomförda utbildningsomgångarna.

Utbildningsbevis

När samtliga delar i utbildningen är godkända får deltagaren ett utbildningsbevis. Vid godkända högskolepoäng får deltagaren även kursbevis från GIH respektive Linnéuniversitetet.

Kostnad

Deltagaravgiften är preliminärt 50 000 kr vilket inkluderar obligatorisk litteratur, artiklar, fika, lunch och middag. Kostnader för resor och logi tillkommer. Fakturering sker vid två tillfällen (25 000 kr) och skickas ut i början av varje läsår. Vid återbud av hela utbildningen senare än 30 dagar innan kursstart debiteras 10 procent av hela avgiften. Vid eventuellt avhopp under året debiteras hela årsavgiften.

Ansökan

Senast den 1 april 2018 vill vi ha din ansökan via länken http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1091182 
samt ditt cv som du laddar ner via hemsidan här: 
Här laddar du ner underlaget för ditt kompletterande CV(word)
Här laddar du ner underlaget för ditt kompletterande CV (pdf)

Antagning

Besked om antagning lämnas senast den 15 maj 2020. Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna ansvarar för antagningsprocessen i dialog med berörda specialidrottsförbund. Strävan är en jämn könsfördelning. Maximalt antal deltagare i utbildning är 30 personer.  

Utbildningsstart och planerade träffar

Utbildningen startar i augusti 2018 och avslutas i maj 2020. Totalt genomförs 12 träffar under 2018 och 2020.

Kontakt


 
Kent Lindahl
Kursansvarig
Idrottens Elittränarutbildning
Riksidrottsförbundet
070-337 55 26

Kompetterande CV

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link