Hem / För förbund / Utbildningsstöd

Utbildningsstöd

I ditt förbunds strategiska arbete med att forma morgondagens utbildnings- och folkbildningsinsatser är det viktigt att skapa en tydlig strategi och lägga en bra plan.

Strategin pekar ut er riktning och era vägval. Planen hjälper till att identifiera syfte, mål och vilka effekter ni vill uppnå med era insatser. Den tydliggör också vem som ska göra vad och när.

Filmen nedan kan sätta igång era tankar och ert arbete med att forma en hållbar och långsiktig utbildningsstruktur.

Ett stärkt ledarskap – Hållbara och långsiktiga utbildningsstrukturer

Kunskaps- och kompetensförsörjning

För att möta morgondagens behov och vara relevanta och attraktiva i framtiden krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Idrottsrörelsens organisationer och verksamheter möter ständigt nya möjligheter och utmaningar och kommer därmed behöva relevant och aktuell kunskap och kompetens.  

Det krävs ett strukturerat arbetssätt med att inventera behov och dra nytta av kunskap och kompetens som anställda och förtroendevalda besitter. Men även att hitta former för att kontinuerligt fylla på med ny kunskap och nya perspektiv och lära av och med varandra. 

Filmen nedan kan förhoppningsvis både ger er stöd och inspirera er att arbeta vidare med dessa frågor.

Ett stärkt ledarskap – Kunskaps och kompetensförsörjning

Stödmaterial för livesändning i studio

Detta är ett material som är tänkt att stödja och inspirera dig som planerar att genomföra en livesänd utbildning eller mötesplats. Materialet ger dig medskick på vad som är viktigt att tänka på i själva studion samt vad du som arrangör bör ha i åtanke före, under och efter en utbildning eller mötesplats som sänds live från en studio. Vi hoppas att materialet kommer att ge dig stöd och vägledning i ditt viktiga planeringsarbete.

Ladda ner materialet Stöd och checklista livesändning

Skapa lärande i digitala miljöer

SISU Idrottsutbildarna har tagit fram ett stöd- och inspirationsmaterial för dig som är utbildare eller konsulent inom idrotten, med målet att skapa goda förutsättningar för lärande i digitala miljöer.

Ladda ner materialet Skapa lärande i digitala miljöer

Mer om stöd för utbildare

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter