Hem / För förbund

För förbund

Ert specialidrottsförbund (SF) kan få stöd och vägledning inom en rad olika områden. SISU Idrottsutbildarna erbjuder allt från rådgivning och kompetensstöd till processledning, utbildning, föreläsning och olika mötesplatser.

Tillsammans med din/er idrottskontakt skräddarsyr ni en insats anpassad efter just era specifika behov. Hitta Idrottskontakt för ert SF

Idrottskontakten har erfarenhet, kompetens och en idrottsövergripande överblick och kunskap. Idrottskontakten lyssnar in era behov, vägleder er till rätt personer och samordnar eventuella insatser som ni vill genomföra.

Så funkar Idrottskontakter

Konferenser och mötesplatser

SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet arrangerar varje år ett antal mötesplatser inom idrottsgemensamma frågor som berör barn- och ungdomsidrott, breddidrott, elitidrott, utbildning med mera. Vi hjälper också våra medlemsförbund att arrangera egna idrottsspecifika mötesplatser, till exempel förbundsmöten och idrottsforum.

Tillsammans skapar vi mötesplatser för erfarenhetsutbyte, inspiration och utveckling. Vi ser på genomförandet som ett helhetskoncept där vi kan hjälpa till med allt från projektledning till stöd med att strukturera program, innehåll, boka föreläsare, information/kommunikation/marknadsföring, inbjudningar, och utvärdering.

Vi har genomfört en rad lyckade konferenser och mötesplatser med allt från 50 till 800 deltagare där vi medverkat i hela processen tillsammans med beställaren. Bland deltagarna finns såväl den enskilde individen, styrelsen, föreningen som förbundet.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter