Ansök om LOK-stöd för våren 2024 senast 25 augusti

Nu är det hög tid för föreningar att ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) för vårens aktiviteter 2024.

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år.

LOK-stödet är avsett att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Sista ansökningsdag för vårens aktiviteter är 25 augusti.

Inläsning från externa system av föreningens närvaroregistrering till IdrottOnline
De externa systemen brukar ha en deadline lite tidigare än den 25 augusti (vanligen den 20/8). Detta för att det ska finnas en marginal för att aktiviteterna ska hinna läsas över till IdrottOnline.

Förra perioden var det problem med kö vid inläsning så tänk på att vara ute i god tid innan den 25 augusti med inläsningen av föreningens närvaroregistrering till IdrottOnline.

Här kan du läsa mer om LOK-stöd

Sidan publicerades: 19 juni 2024