RF-SISU Västra Götaland minns tidigare ordföranden Sören Karlström

Sören Karlström, Skövde, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Han blir ihågkommen för sin stora gärning inom idrotten.

Sidan uppdaterades: 10 januari 2024

Sören Karlström gjorde sig känd både på hemorten Skövde och i hela Västergötland för att under flera decennier ha verkat i olika roller inom idrottsrörelsen. Hans ledarskap kännetecknades bland annat av ett genuint idrottsintresse – inte minst för favoritsporterna fotboll och handboll – liksom av tron på kraften i det ideella engagemanget inom föreningslivet.

Verkade för sammanslagning till ett distrikt
Mellan åren 2009 och 2016 var Sören Karlström ordförande för dåvarande distriktsidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i Västergötland. Han var tillsammans med den tidens ordförande i Västsvenska idrottsförbundet, Frank Andersson, drivande i processen som sedermera ledde till en sammanslagning och dagens RF-SISU Västra Götaland.

Sören Karlström blev 81 år.

Tankarna går till Sörens familj och hans närmaste vänner.

Christer Östholm
Ordförande, RF-SISU Västra Götaland

Sidan publicerades: 10 januari 2024