Höstens mötesplatser har samlat kommuner från hela distriktet

RF-SISU Västra Götaland har i höst ordnat kommunträffar i alla fyra delar av distriktet. Anläggningar och idrottsmiljöer har stått högst på schemat.

Sidan uppdaterades: 15 november 2023

Den fjärde och sista i raden av mötesplatser hölls onsdagen den 8 november när RF-SISU Västra Götaland anordnade den årligen återkommande träffen för kommuner i Skaraborg. Närmare 70 personer fanns på plats i lokalerna på Novab arena i Mariestad.

Plats för idrott i fokus
Tema för dagen var föreningsidrottens förutsättningar – med särskilt fokus på anläggningsfrågor och samhällsplanering. De allra flesta kommunerna i Skaraborgsområdet (14 av 15) deltog vid evenemanget. Bland representanterna fanns både anställda från förvaltningarna och folkvalda politiker.

Viktiga samhällskontakter
Som en del av en särskild satsning på externa relationer (bland annat med kommunsektorn) har RF-SISU under hösten genomfört motsvarande träffar också i de tre andra delregionala områdena; Fyrbodal, Sjuhärad och Göteborgsregionen. Syftet är att stärka samverkan mellan det offentliga och idrottsrörelsen för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för de lokala föreningarna!

Sidan publicerades: 15 november 2023