Målmedveten satsning på unga ledare – tillsammans med kommunen

Att rekrytera och behålla ledare är en utmaning för många föreningar. I Göteborg går nu satsningen Unga Ledarprogrammet in på sitt andra år. Och det är många som vill vara med!

Sidan uppdaterades: 25 september 2023

Idrottsrörelsen bärs upp av människor som ger av sin tid för att arbeta ideellt inom föreningen de tillhör. Men det är också allmänt känt att många föreningar har brist på ledare och det upplevs svårt att få tag på nya frivilligkrafter.

Större intresse än väntat
Ungdomar är på många sätt en outforskad och underutnyttjad målgrupp som ledare inom idrotten. Där finns mycket engagemang och vilja att vara delaktig, något som framgår inte minst av gensvaret för det utbildningsprogram som RF-SISU Västra Götaland driver i samverkan med Göteborgs Stad.
– Det här är en satsning som har efterfrågats av både staden och föreningsidrotten. Vi var beredda på ett stort intresse bland unga i föreningarna men våra förväntningar har överträffats, säger Robin Svensson, idrottskonsulent hos RF-SISU.

Teori och praktik
Redan i fjol när programmet startade var intresset i målgruppen (15-20 år) stort. Men i år har alltså mottagandet varit än mer positivt. I startfältet finns 154 unga ledare från 61 olika föreningar – en ökning med 50 procent jämfört med förra året.

Deltagarna erbjuds tränar- och ledarutbildning i teori och praktik samtidigt som föreningarna får stöd med att utveckla en plan för att kunna engagera fler ledare. Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs Stad står för merparten av finansieringen medan RF-SISU Västra Götaland har det huvudsakliga ansvaret för att genomföra utbildningsinsatser.

Vad är det bästa med den här satsningen?
– Att man redan några veckor in i programmet ser hur flera av de unga ledarna växer med hjälp av kunskapen de fått! Och att de får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra unga ledare från andra föreningar, säger Robin Svensson.

Vad är målet med Unga ledarprogrammet?
– Genom konkreta och riktade insatser stärker vi en mängd unga ledare som redan finns i föreningarna. Det uppmuntrar dem att fortsätta med sitt engagemang vilket motverkar ledarbrist, säger Svensson och fortsätter.
– De här ungdomarna kan också bli ambassadörer för idrottsrörelsen och för möjligheten att ha roligt och utvecklas tillsammans med andra i en förening.

LÄS MER
Göteborgs Stad skriver om Unga ledarprogrammet

"Unga vill engagera sig – om de får frågan", till Riksidrottsförbundets artikel

Hela rapporten om ungas engagemang, Ungdomsbarometern – Unga och Idrott 2023

Sidan publicerades: 5 april 2023