Skenande elpriser kan leda till stängda idrottshallar

Elkostnaderna för föreningar som driftar och/eller äger anläggningar riskerar att tredubblas. Istället för att fortsätta arbeta och utveckla verksamheten oroar sig föreningarna för om de ska tvingas stänga och pausa idrotten över vinterns kalla månader.

Sidan uppdaterades: 20 december 2022

– Det här är inte den julklapp som idrottsföreningar behöver. Det är bra att föreningar inkluderas i elstöd från regeringen men glappet mellan faktiska kostnader och kompensation riskerar bli så stort att föreningar inte mäktar med. Det försvårar läget ytterligare när idrottsföreningarna förväntas klara elkostnaderna hela vintern och som allra tidigast kan få kompensation under våren 2023, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs mer om de skenande elpriserna på rf.se

Sidan publicerades: 19 december 2022