Styrelse, valberedning och revisorer

Sidan uppdaterades: 22 november 2023

Vår styrelse består av en ordförande och tio ledamöter som har rekryterats utifrån delregionerna Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Även valberedningen har rekryterats utifrån delregionerna.


Distriktsstyrelsen

Hedersledamöter

Karl-Eric Bohman, Solveig Sundequist och Anita Zetterman

 

Valberedningen

Revisorer

Sidan publicerades: 16 november 2022