Hållbar sponsring - en introduktion, Vårgårda

Hur tänker sponsorer kring motiv och drivkrafter till att sponsra idag? Vi presenterar motiv som sponsorer efterfrågar och ger exempel på hur olika företag skapar nytta och värde i sina sponsorskap. Vi går också igenom vilka kommersiella värden som ni som förening kan erbjuda en sponsor.

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Är du ansvarig för er förenings sponsorarbete? Då är det här ett bra tillfälle att öka på din kunskap. Du ges goda förutsättningar att lyckas ännu bättre föreningens intäkter. Du får även tips för att utveckla struktur och långsiktighet i ditt arbete.

Plats:

Vårgårda

Datum:

onsdag 22 mars 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Sidan publicerades: 9 december 2022