Digitalt: Goda föreningsexempel - en inspirationskväll!

Delta på en digital föreläsning och inspireras av alla positiva initiativ som genomförs inom idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 15 december 2022

Denna föreläsning ger dig konkreta exempel på lyckade arbeten inom följande:

 • Jämställdhet
 • Inkludering
 • Idrott för pensionärer
 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Rent spel
 • Behålla ungdomar
 • Klimat och miljösmart förening
 • Öka intäkter vid evenemang
 • HBTQi+
 • Öka ungas delaktighet
 • Modernisera ekonomihanteringen
 • Integrera nyanlända
 • Rekrytering av aktiva
 • Arbetsfördelning/få fler engagerade
 • Digital utveckling

Plats:

Digitalt via Zoom

Datum:

torsdag 2 februari 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Sidan publicerades: 25 november 2022