Intressepolitik

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Västmanland har till uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, i Västmanland. Tillsammans med Riksidrottsförbundet arbetar vi för att idrottsföreningar och förbund ska ha bästa möjliga förutsättningar att bedriva idrott för alla hela livet.

En av RF-SISU Västmanlands viktigaste uppgifter är att företräda idrottsrörelsen i gemensamma frågor som rör idrottens förutsättningar och utveckling. Vi genomför kontinuerligt dialog med politiker och tjänstepersoner i länets kommuner och Region Västmanland. Vi ingår i nätverk och arbetar aktivt med oppinionsbildning.

I Riksidrottsförbundets intressepolitiska program redogörs även konkret för de åtgärder eller förändringar som är nödvändiga för att göra verklighet av våra ståndpunkter. Vi vill skapa en idrottsrörelse för alla – hela livet.

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om några av våra viktigaste idrottspolitiska frågor just nu.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022