Jämställd idrott

Sidan uppdaterades: 21 mars 2024

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. RF-SISU Västmanland vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte demokratin, rättvisan, effektiviteten och utvecklingen att premiera en grupp över en annan. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

Men varken samhället i stort eller idrotten är jämställd. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det innebär att vi måste arbeta utifrån samhällsperspektivet och utifrån vår egen historia, med sikte på framtiden och hur vi vill att det ska se ut.

Utbildningar och stöd för en jämställd idrott

Jämställd idrott fri från våld

Genom denna utbildning får ni som idrottsförening möjlighet att utvecklas inom inkluderings- jämställdhets- och våldsförebyggande arbete. Efter utbildningen har ni fått ökad kunskap inom dessa områden och även identifierat vad och hur ni behöver jobba vidare internt i föreningen.

Utbildningen bygger på metoden mentorer i våldsprevention (MVP) - en forskningsbaseradmetod för att förebygga och stoppa våld.

Målgrupp: styrelse, ledare och/eller dig som är äldre förebild i föreningen.

Utbildningen är 8h (Genomförs antingen vid ett eller två tillfällen).

Utbildningens innehåll:

Del 1:

  • Att leda förändringsarbete​
  • Vad är problemet?​
  • Vad är våld?​
  • Sexualiserat våld och samtycke

Del 2:

  • Normer och konsekvenser​
  • Åskådaransats och ledarskap​
  • Vinster med fördjupad värdegrundskompetens​
  • Workshop: nästa steg

För intresseanmälan till utbildningen, kontakta Oscar Uusitalo:
oscar.uusitalo@rfsisu.se

Utbildningen har tagits fram i samverkan med Västerås stad och Länsstyrelsen Västmanland. Se informationsfilm om utbildningen på Västerås stads hemsida här.

Webbutbildning Fifty/Fifty

Webbutbildningen Fifty/Fifty riktar sig till förenings- och förbundsstyrelser och är en öppen och kostnadsfri utbildning. Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna.

Fifty/Fifty lanserades för drygt ett år sedan av Värmlands Innebandyförbund, RF-SISU Värmland och Svenska Innebandyförbundet.

Läs mer på fifty-fifty.nu.

Sidan publicerades: 25 november 2022

Kontakt

Oscar Uusitalo

Idrottskonsulent

010-476 48 11

Regional idrottsplan, anläggning, antidoping.

Kontakt

Anna Meissner

Idrottskonsulent

010-476 48 14

Fotboll, ishockey, flygsport, varpa.
Jämställdhetsfrågor.

Checklista jämställdhet