Demokratisk styrning

Sidan uppdaterades: 11 april 2024

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om Rikisdrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer, som RF-SISU Västmanland, sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna idrottsförbund och idrottsföreningar. Koden tillämpas av RF-SISU Västmanland, och övriga distriktsförbund, från och med 2023, och kan även tillämpas av såväl specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som idrottsföreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större idrottsföreningar med många medlemmar samt Idrotts-AB förväntas följa koden. Mindre idrottsföreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden är ett komplement till RF-SISU Västmanlands stadgar, reglementen och övriga regler samt idrottsförbundens och idrottsföreningarnas motsvarigheter. Den anger en norm för god styrning.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar

Koden gäller för Riksidrottsförbundet från 2022, och för RF-SISU Västmanland och övriga distriktsförbund från 2023.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar (PDF)Länk till extern webbplatsLänk till ett dokument

RF's code for democratic governance, in English (pdf)

Samlad information RF-SISU Västmanland

Styrelse
Stadgar Pdf, 818 kB.

Verksamhetsinriktning 2024-2025 Pdf, 10 MB.

Verksamhetsinriktning 2022-2023

Verksamhetsebrättelse 2021

RF-SISU Västmanlands verksamhetsberättelse 2023 Pdf, 5 MB.

RF-SISU Västmanlands verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 4 MB.

RF-SISU Västmanlands verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 24 MB.

RF-SISU Västmanland verksamhetsberättelse 2020 Pdf, 7 MB.

Västmanlands Idrottsförbund verksamhetsberättelse 2019 Pdf, 7 MB.

SISU Idrottutbildarna verksamhetsberättelse 2019 Pdf, 7 MB.

Styrelsearvode Pdf, 268 kB.

Årsmötesprotokoll 2020 Pdf, 844 kB.

Årsmötesprotokoll 2022 Pdf, 2 MB.

Organisationsskiss

Ta del av rapporter från styrelsens möten.

Valberedning

Lars Svensson
lasse.vasteras@telia.com

Birger Jonsson
birger@aroshalsoteam.se

Maria Kesselring
maria.kesselring@vasteras.se

Revisorer

Revisor
Adsum Revisorer och Företagskonsulter AB

Lekmannarevisor
Hans Höglund
Thomas Avelin (personlig ersättare)Sidan publicerades: 25 november 2022