Han är månadens lärgruppsledare

I Västerås Badmintonförening, en stolt institution med över sex decennier av badmintontradition, finner vi Paul Wilskier, en passionerad ledare som har dedikerat sig åt att främja sporten och bygga en sammanhållen förening.

Sidan uppdaterades: 29 april 2024

Västerås Badmintonförening, grundad 1957, har en lång och framgångsrik historia inom svensk badminton. Med fokus på att erbjuda möjligheter för människor i alla åldrar och färdighetsnivåer att spela och njuta av badminton, har föreningen blivit en viktig del av Västerås idrottsliv. Genom träningsgrupper för barn, ungdomar och vuxna samt tävlingsverksamhet på olika nivåer strävar föreningen efter att främja sporten genom träning, tävlingar och gemenskap.

Paul Wilskier, en av föreningens mest framstående ledare, har spelat en avgörande roll i dess utveckling. Med en passion för badminton som sträcker sig över årtionden har han ägnat mycket av sin tid och energi åt att forma föreningen till det den är idag. Hans engagemang och dedikation har haft en stor påverkan för att skapa en positiv och inkluderande miljö för badmintonutövare i Västerås.

- Det är en ära att vara en del av Västerås Badmintonförening och få möjligheten att bidra till dess fortsatta framgång. Att se hur sporten påverkar människors liv och skapar gemenskap är oerhört givande, berättar Paul.

"Fantastisk metod för att främja interaktion, samarbete och lärande"

Som en erfaren ledare inom föreningen har Wilskier spelat en central roll i att organisera och driva olika aktiviteter och evenemang. Hans ledarskap har bidragit till skapandet av en positiv atmosfär där medlemmarna känner sig välkomna och motiverade att utvecklas som badmintonspelare och människor.

- Att vara en ledare inom idrotten handlar inte bara om att lära ut tekniker och strategier. Det handlar också om att skapa en miljö där människor kan växa och utvecklas både som idrottare och som individer, berättar Paul.

Att bli utnämnd till månadens lärgruppsledare är en ära som Paul Wilskier värderar högt.

- Att få erkännande för ens arbete och engagemang är alltid uppmuntrande, motiverande och en bekräftelse på att det arbete jag och vårt ledarlag lägger ner uppskattas. Det är en uppmuntran att fortsätta arbeta hårt för att främja utvecklingen av våra medlemmar och stärka gemenskapen inom föreningen, berättar Paul.

Västerås Badminton

Medlemmar från Västerås Badmintonförening under ett värdegrundsarbete som de genomförde med hjälp av lärgrupper.

Under det senaste året har Västerås Badmintonförening med Paul Wilskier i spetsen, med hjälp av RF-SISU Västmanland, infört lärgrupper som en metod för att främja lärande och utveckling inom föreningen. Genom att organisera och leda dessa lärgrupper har Paul sett till att medlemmarna får möjlighet att dela erfarenheter, utveckla färdigheter och stödja varandra i sin badmintonresa.

- Lärgrupper är en fantastisk metod för att främja interaktion, samarbete och lärande mellan deltagarna, säger Paul och fortsätter:

- Genom att skapa en stimulerande och engagerande lärandemiljö är vår erfarenhet att lärgrupper bidrar till att öka motivationen och framgången hos deltagarna, berättar han.

Positiv respons på införandet av lärgrupper

Responsen från deltagarna på föreningens aktiviteter har varit bra, vilket ger ytterligare bevis på att deras strategi för folkbildning och samarbete har varit framgångsrik. Genom att lyssna på medlemmarnas behov och sträva efter kontinuerlig förbättring har Paul och hans team lyckats skapa en förening där medlemmarna känner sig hörda och uppskattade.

- Generellt sett upplever vi att responsen är positiv om deltagarna upplever att lärgruppen är engagerande, givande och relevant för deras inlärningsbehov. Att planera, lyssna in behov och att genomföra på innovativa sätt är därför viktigt upplever vi, förklarar han.

Västerås Badminton

Ledare i Västerås Badmintonförening ger tips till en deltagare

Pauls ledarskap och engagemang har inte bara bidragit till att främja sporten inom Västerås Badmintonförening utan har också inspirerat andra inom den lokala idrottsgemenskapen. Hans passion för badminton och sitt arbete som ledare har gjort honom till en uppskattad och respekterad figur bland både medlemmar och kollegor.

- Paul är en bra ledare och en förebild inom föreningen. Hans dedikation och entusiasm är smittsam, och han har verkligen gjort en stor skillnad för Västerås Badmintonförening, säger en av föreningens medlemmar.

I slutändan är det Paul Wilskiers engagemang och hängivenhet som har gjort honom till en viktig del av Västerås Badmintonföreningens framgångssaga. Genom sitt ledarskap och sin passion för sporten och föreningen har han inspirerat och motiverat individer att följa sin passion för badminton och sträva efter sina mål inom idrotten och som människor.

Nominera din ledare

Vill du nominera någon från din förening till månadens lärgruppsledare?
Klicka här för att nominera

Läs mer om lärgrupper och lärgruppsledare här

Sidan publicerades: 29 april 2024

Vad är månadens lägruppsledare?

Varje månad sätter RF-SISU Västmanland extra ljus på det fantastiska folkbildningsarbete som sker i länets föreningar genom att utse månadens lärgruppsledare.

Hittills har 10 lärgruppsledare blivit mottagare av utmärkelsen, nedan kan du läsa mer om dem.