Samarbetet som leder till ökad folkhälsa:
"Känns jättekul och spännande"

Idag är många barn och ungdomar stillasittande en stor del av dagen. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan. Idrottsrörelsen kan vara en positiv kraft för bättre folkhälsa och för att motverka segregation och utanförskap. Fler behöver hitta in i idrotten och föreningslivet - detta är något som RF-SISU Västmanland och Sparbanken Västra Mälardalen jobbar för tillsammans. 

Sidan uppdaterades: 2 november 2023

Inför 2023 initierades en större samverkansmodell mellan RF-SISU Västmanland och Sparbanken Västra Mälardalen för att fler unga i Köping, Arboga och Kungsör ska hitta in i idrotten och föreningslivet. Samarbetet innebär att gemensamma resurser läggs på att stötta föreningar att få fler medlemmar. Det långsiktiga målet är att fler barn och unga ska röra på sig mer.

Denny

Denny Hedenström, marknadschef Sparbanken Västra Mälardalen och Kristin Pleick, distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland

Under sommaren gestaltades det nya samarbetet för första gången i form av en kostnadsfri lovaktivitet i Köping vid namn "Summer Camp".

"Redan sett exempel på positiva effekter"

Flertalet föreningar i närområdet samlades på Kristinelunds Sportfält i Köping där barn och unga fick möjligheten att prova på olika idrotter. Ett första steg mot att minska och i förlängningen få bort idrottssvaga områden i regionen.

- Genom att låta barn och unga få prova på olika idrotter under avslappnade former och samtidigt stötta och utbilda föreningarna att kunna ta emot fler medlemmar, hoppas vi att många av deltagarna i lovaktiviteterna ska bli aktiva i en förening i Köping, Arboga eller Kungsör, säger Denny Hedenström, marknadschef på Sparbanken.

81 procent av alla barn och ungdomar som deltog under Summer Camp kom från områden med lågt deltagande i idrott. Något som bevisar att satsningen når önskad effekt.

Basket

Basket var en av idrotterna deltagarna kunde testa på under "Summer Camp"

- Varje barn eller ungdom som provar en ny aktivitet och minskar tröskeln till att engagera sig i en förening är en positiv effekt, vilket vi redan sett exempel på under Summer Camp 2023 i Köping. Det var väldigt många barn som provade på en ny idrott och visade konkret intresse på att fortsätta i föreningen efter Summer Camp, berättar Denny och fortsätter:

- En annan positiv effekt är att vi ser ett stort intresse hos föreningarna i regionen att det här arbetet behövs . Både för att föreningarna i förlängningen ska kunna leva kvar, men också att vi gemensamt slår ett slag för ökad folkhälsa, säger han.

Fler kostnadsfria lovaktiviteter planeras framöver i Köping, Arboga och Kungsör

Nu har den första kostnadsfria lovaktiviteten, anordnad av RF-SISU Västmanland och Sparbanken Västra Mälardalen, genomförts med önskad effekt, men det är långt ifrån den sista.

- Redan 2024 planerar vi att anordna liknande aktiviteter i hela Västra Mälardalen, säger Denny.

Hur ser ni på samverkan framåt för Sparbanken Västra Mälardalen och RF-SISU Västmanland?
- Det känns som att ju mer vi jobbar tillsammans, desto fler beröringspunkter och likheter i värderingar och mål hittar vi. Därför tror jag att vi kan utöka samverkan ännu mer på sikt, det känns jättekul och spännande att se vad vi tillsammans kan åstadkomma för att bidra till social hållbarhet, avslutar Denny.

Sidan publicerades: 2 november 2023