Uppdaterad information gällande afrikansk svinpest

Fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Västmanland. Det är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar, men inte människor eller andra djur­slag. Jordbruksverket har infört en smittad zon där det finns regler och riktlinjer som ska följas för att hindra smitt­spridning. Dessa påverkar även idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 28 september 2023

Det är Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret i Sverige för att utfärda riktlinjer och restriktioner kring den afrikanska svinpesten. De har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.

I den smittade zonen är alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark, utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana förbjudna.

Definition av etablerad tävlingsbana

En etablerad tävlingsbana är

  • ett sammanhängande område
  • med ett underhållet ytskikt
  • som permanent är avsett för och som regelbundet används för idrottsträning eller tävling.

Med underhållet ytskikt avses till exempel en klippt gräsmatta, eller en flisbelagd, sandad eller grusad bana.

I begreppet etablerad tävlingsbana ingår inte belagda slingor i skog och mark som till exempel elljusspår, mountainbikespår och endurospår. I begreppet ingår inte heller ridstigar, leder eller skidspår som går över åkrar, ängar, betesmark eller i skogsmark.

Viktigt med rengöring

Skodon, kläder och utrustning som har använts på den etablerade tävlingsbanan och som blivit nedsmutsade ska tvättas rena med vatten och diskmedel eller såpa, samt borste så de blir rena från all synlig smuts.

Källa: Jordbruksverket (2023-09-28)Länk till extern webbplats

Restriktionerna finns för att vildsvinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, och för att vi människor inte ska sprida smittan vidare via skor, redskap med mera.

Du hittar alltid senaste information och nationella riktlinjer på Jordbruksverkets hemsida.

Länkar Jordbruksverket

Informationsmöte för idrottsföreningar

RF-SISU Västmanland välkomnar, i samverkan med Fagersta kommun och Norbergs kommun, till ett informationsmöte för idrottsföreningar gällande den afrikanska svinpesten. Mötet genomförs digitalt den 3 oktober kl. 18.00. Ingen föranmälan krävs.

Klicka här för att ansluta till mötet

Sidan publicerades: 28 september 2023