Brist på träningstider hos var fjärde idrottsförening

Var fjärde idrottsförening i Västmanland upplever ett stort behov av fler träningstider. Bristen på tider tvingar nästan lika många föreningar att säga nej till nya medlemmar. Hårdast drabbas föreningar som riktar sig till barn och unga.

Sidan uppdaterades: 29 augusti 2023

Riksidrottsförbundets (RF) anläggningsenkät från 2022 visade att 28 procent av Västmanlands idrottsföreningar upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av platsbrist. Framför allt syns utmaningen bland föreningar med barn- och ungdomsidrott, där det är hård konkurrens om tiderna. Resultaten visar också att föreningar som finns i större städer och storstäder upplever större behov av mer tid och plats för sin verksamhet. Likaså spelar ägandeförhållanden in. De föreningar som hyr platsen de idrottar på, exempelvis. kommunägda idrottshallar, upplever över lag större utmaningar att hitta tillräckligt med tider för sin verksamhet.

- Sveriges städer växer i rekordfart och idag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. Det gör att det blir fler barn och ungdomar per byggd idrottsplats i våra större städer och hård konkurrens om tiderna. Ska idrottsrörelsen klara av att vara den samhällskraft vi behöver vara även framöver måste det finnas förutsättningar att fortsatt kunna bedriva bra verksamhet, konstaterar Oscar Uusitalo, ansvarig för anläggningsfrågor hos RF-SISU Västmanland.

Tvingas tacka nej till nya medlemmar

I föreningar som främst riktar sig till barn och ungdomar upplever hela 39 procent att de är i stort behov av fler tider. Det kan jämföras med cirka 10 procent som upplever samma behov bland föreningar som riktar sig till vuxna. Sambandet ser likadant ut i såväl landsbygdskommuner som storstadskommuner.

Karl-Erik Nilsson, ordförande för Riksidrottsförbundet:

– Det är allvarligt och oroväckande att så många barn- och ungdomsföreningar upplever en brist på tider för att bedriva sin verksamhet. Att behöva tacka nej till nya medlemmar är både en förlust för föreningen och samhället, säger han.

Karl-Erik Nilsson

Karl-Erik Nilsson

Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer är helt avgörande för föreningarnas verksamhet och i förlängningen också för folkhälsan i stort. Att tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist är en direkt motvikt till detta. På idrottsplatserna pågår inte bara den fysiska ansträngningen. Där sker möten över gränser, folkbildning och läxläsning samtidigt som platsen har möjlighet att bidra till ökad trygghet i vår omgivning med levande stadsdelar och möjlighet till en meningsfull fritid.

– Träningstider är en flaskhals för många barn- och ungdomsföreningar i våra städer. Men kommunen och idrottsföreningarna kan inte bära det här oket själva. Vi ligger 25 år efter Danmark i att samla kunskap och stimulera nybyggnation av idrottsanläggningar för dagens och framtidens behov. Regeringen behöver sätta fart för att komma i kapp och inrätta en nationell anläggningsfond för att hjälpa till att bygga bort bristen på idrottsytor, säger Karl-Erik Nilsson.

Han menar att flera parter måste ta krafttag tillsammans för att komma till bukt med problemen:

  • Föreningslivet behöver vara anpassningsbart och öppet för nya idéer.
  • Kommuner behöver ständigt arbeta med sin anläggningssituation och utvärdera var behoven är som störst.
  • Staten behöver bidra med en nationell anläggningsfond som en katalysator för nya innovativa anläggningar.

Läs mer om RF-SISU Västmanlands arbete med anläggningar och idrottsmiljöer

Sidan publicerades: 29 augusti 2023