Bli en del av rörelsesatsning i skolan

Nu har idrottsföreningar i Fagersta, Surahammar och Västerås möjlighet att vara med och bidra till mer rörelse i skolan. Välkommen till en introduktionskväll den 8 mars.

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023

Skolan är en unik plats där ni som förening har möjlighet att möta alla barn. Tillsammans med idrottsföreningar och skolor i Västmanland vill vi vända en stillasittande trend och skapa en kultur där rörelse är en naturlig del av våra barns vardag.

Så här arbetar vi

Vi vill arbeta tätt tillsammans med er idrottsföreningar för att skapa rörelseglädje och fysisk aktivitet ute på skolorna i Västmanland. Detta skapar även en rekryteringsmöjlighet för er som förening. Genom Rörelsesatning i skolan får skolor tillgång till våra utbildningsinsatser, material och möjlighet till förbättringar i skolmiljön, och tillsammans med er föreningar skapar vi meningsfulla aktiviteter för barnen. Utgångspunkten för allt arbete inom satsningen är rörelseförståelse, där alla barn får möjlighet till att utveckla sin fysiska, idrottsliga, sociala och psykiska förmåga för att vilja, våga och kunna delta.

Det här erbjuder vi er förening

  • En upparbetad kontakt och ingång till skolan och deras elever
  • Arvode för de tillfällen er förening arbetar ute på skolorna i länet.
  • Introföreläsning i rörelseförståelse

Det här gör ni

  • Ni utser en kontaktperson i föreningen som sköter planering och aktiviteter med oss och skolan och säkerställer att ni har möjlighet att ta emot barn till er förening.
  • Ni utgår ifrån rörelseförståelse i era aktiviteter med barnen på skolan.
  • Ni deltar på introduktionskvällen för skolsamverkan eller bokar ett separat möte för uppstart.
  • Ni ansvarar för att alla ledare har visat utdrag från belastningsregistret.

Introduktionskväll skolsamverkan

Information om satsningen och kort utbildning i
rörelseförståelse. 8 mars, kl 18:00-19:30.
Klicka här för att anmäla er.

Kontaktperson

Marie Persson, RF-SISU Västmanland
marie.persson@rfsisu.se

Sidan publicerades: 16 januari 2023