Projektstöd IF: Barn och ungdom

Sidan uppdaterades: 28 mars 2023

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”.

För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—2023 för att styra idrottsföreningars utveckling i riktning mot målen 2025. Specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Inkludering av underrepresenterade grupper

Syftet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 7-25 år samt ledare och tränare för barn och ungdomsidrott.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Trygg idrott i er förening

Utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar.

Vad kan föreningar söka medel för:

 • Processarbeten kopplade till trygg idrott och Idrottens föreningslära.
 • Trygghetsskapande aktiviteter för barn och ungdomar.

Idrottsövergripande utbildningar

Idrottsövergripande utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Vad kan föreningar söka medel för:

 • Ledarutveckling på föreningsnivå - Utbildningar kopplat kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling, samt ledarskapsmaterialet.
 • Rörelseförståelse (utbildning, väska, bok)
 • Grundutbildning för tränare (GUT)

Att möjliggöra för idrottsföreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter.

Samverkan med andra idrottsföreningar

Vad kan föreningar söka medel för:

 • Samsyn
 • Idrottsövergripande aktiviteter med minst två idrotter, ex idrottsskola, prova på varandras idrott.

Inkludering av underrepresenterade grupper

Inkluderade föreningsmiljö

Göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.

Vad kan föreningar söka medel för:

 • Processer, exempel inkluderingstrappan och hela föreningen (IFL)
 • Aktiviteter och utbildningar för rekrytering av nya målgrupper för föreningar.

Idrottssvaga områden

I områden med föreningsidrottsliga-och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov.

Vad kan föreningar söka medel för:

 • Lovaktiviteter
 • Prova på material till kostnadsfria aktiviteter

Ansökan görs via din förenings idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Hitta din förenings idrottskonsulent.