Vi företräder länets största folkrörelse

Sidan uppdaterades: 9 januari 2023

Tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) arbetar vi på RF-SISU Västernorrland för att idrottsföreningar och förbund ska ha bra förutsättningar att bedriva idrott.

Vårt intressepolitiska arbete utgår från Strategi 2025 – innehållande idrottsrörelsens gemensamma mål – samt Riksidrottsförbundets intressepolitiska program.

Politiskt påverkansarbete är ett verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för idrottsrörelsen att bedriva verksamhet. Inom de områden där föreningslivet inte själv äger beslutanderätt, eller saknar kraften att åstadkomma resultat på egen hand, behövs insatserna som mest.

RF-SISU Västernorrland företräder idrottsrörelsen gentemot region, kommuner och övriga organisationer. Vi leder idrottsrörelsens intressepolitiska arbete i Västernorrland, bland annat genom att påvisa idrottens samhällsnytta samt att ställa krav på beslutsfattare mot bakgrund av fakta.

Att idrotta, vara aktiv, känna gemenskap och ha roligt i förening har ett egenvärde i sig, samtidigt som verksamheten på en rad olika sätt bidrar med goda effekter på både människa och samhälle! Det är kärnan i vårt budskap till de politiker och myndighetspersoner vi möter.

Länk till Idrottens samhällsnytta Pdf, 2 MB.

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du fördjupad läsning om de intressepolitiska frågor som vi driver tillsammans med RF, gemensamt för hela den svenska och västernorrländska idrottsrörelsen.

Till intressepolitik på rf.se