Utökat anläggningsstöd 2024

Har din förening en idé som kan förbättra er anläggning eller idrottsmiljö? Utökade medel under 2024 ger nu nya möjligheter att kunna förverkliga er idé.

Sidan uppdaterades: 20 juni 2024

Regeringen har under år 2024 stärkt Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det innebär att RF under året har större möjlighet att bevilja stöd till anläggningar. Har er förening ett projekt (ex. renovering, nybyggnation, miljöanpassningar) så kontakta er förenings idrottskonsulent för att få mer information om stödet.

Det finns flera olika stöd att söka inom anläggningsstödet:

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för parasport

Nyutveckling anläggning

Under innevarande år öppnas också en ny stödform för nyutveckling upp. Stödformen riktar sig till projekt med en ambition om nytänkande och nya lösningar för att välkomna fler barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning. Projektet behöver inte vara unikt, men det behöver framgå hur anläggningen eller idrottsmiljön har ett eller flera nytänkande inslag. Ansökan behöver vara inskickad senast den 31 oktober.

Mer information om stöden och hur du ansöker finner du här:
Projektstöd Anläggning

Innan er förening påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd, kontakta föreningens idrottkonsulent som kommer att hjälpa er vidare i processen.

Sidan publicerades: 20 juni 2024