Sju färdiga paket för att utveckla er förening

För att göra det enklare för er som föreningar har vi paketerat ett antal färdiga koncept med upplägg och ekonomiskt stöd som ni har möjlighet att ta del av.

Sidan uppdaterades: 26 april 2024

En idrottsförening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet som bedrivs. Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar.

För att göra det enklare för er som föreningar har vi paketerat ihop sju olika varianter inom två olika områden. Kontakta er idrottskonsulent om ni vill veta mer.

Barn och Ungdom

Vi har paketerat fyra olika koncept utifrån de riktlinjer och möjligheter som finns kopplade till projektstöd för Barn & Ungdom där ni som förening enkelt ska kunna sätta igång. Läs mer om respektive paket nedan.

PAKET 1: Idrott för personer med funktionsnedsättning

Starta eller utveckla verksamhet för målgruppen.

 • Utvecklingsprocess för uppstart och genomförande
 • Utbilda ledare i Parasportens Grunder, alt SF-specifikutbildning
 • Uppsökande verksamhet – IFL kontakt med anpassad skola/daglig verksamhet/ LSS boende etc.
 • Möjlighet till nätverksträffar/konferens

Grundstöd: 10 000 kr (utför punkt 1 & 3) tillsammans med en idrottskonsulent på RF-SISU Västernorrland gör föreningen en plan för de insatser som ska genomförs.

Utifrån planens omfattning kan storleken på Projektstödet utökas.

PAKET 2: Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning

 • Introduktion med styrelsen
 • Föreläsning/kunskapspass med samtliga tränare/ledare
 • Workshop med berörda ledare
 • Uppföljning

Stöd: 5000 kr + ev föreläsningskostnad och ev. lokal /förening

PAKET 3: Jämställdhet- och inkluderingsutbildning

 • Nulägesanalys
 • Föreläsning/kunskapspass med samtliga tränare/ledare
 • Handlingsplan

Stöd: 5 000 kr + ev. lokal /förening

PAKET 4: Trygghetsarbete i förening

 • Trygghetsenkät bland medlemmarna
 • Analys och åtgärdsplan
 • Fördjupat arbete

Stöd: 2 000 kr för trygghetsenkäten bland medlemmarna. Fotbollsföreningar utgår från enkäten Klubbkollen, inom ramen för satsningen Kvalitetklubb. 3000 kr ytterligare om en analys och åtgärdsplan tillsammans med en idrottskonsulent genomförs utifrån vad som framkommer i enkäten.

Återstart

Vi har också tre paket kopplat till återstart. Dessa kan endast sökas via RF-SISU konsulent.

PAKET 1: Rekrytering

Genomföra prova-på-tillfällen i föreningens regi i syfte att rekrytera fler.

 • Föreningen genomför ett utvecklingsarbete med hjälp av utbildningsmaterial från RF-SISU Västernorrland.
 • Föreningen genomför rekrytering / prova-på verksamhet vid 3 tillfällen och bjuder sedan in utövarna till föreningens öppna träningar
 • Föreningen genomför rekrytering / prova-på verksamhet vid 5 tillfällen och bjuder sedan in utövarna till föreningens öppna träningar

Stöd:

 • 3 tillfällen och öppen verksamhet i föreningen 5 000 kr.
 • 5 tillfällen och öppen verksamhet i föreningen 8 000 kr
 • Föreningen skriver en annan typ av överenskommelse i dialog med sin RF-SISU konsulent

PAKET 2: Utbildningscoach i förening

Komma igång med utbildningsverksamhet i förening

 • Utser en coach som ska fungera som en motor i föreningens utbildningsarbete.
 • Coachen deltar vid utbildningstillfället Utvecklas i din roll som utbildningsansvarig.
 • Coachen gör en utbildningsplan med stöd av en idrottskonsulent från RF-SISU Västernorrland.
 • RF-SISU Västernorrland genomför en Lärgruppsledarutbildning i föreningen
 • Coachen ansvarar för att se till så att föreningens planerade utbildningsinsatser genomförs och rapporteras tillbaka till RF-SISU Västernorrland.

Stöd: 10.000 kronor i stimulansstöd/förening (engångssumma)

PAKET 3: Utveckla den digitala utvecklingsmiljön

Genom det här paketet kan man som förening stärka möjligheterna att jobba digitalt med folkbildningen.

 • Har möjlighet att få er egeninsats finansierad genom den så kallade folkbildningsresursen. Kontakta er idrottskonsulent för att få veta mer om folkbildningsresursen.
 • Ska kunna koppla inköpet till utbildningsverksamhet med en utbildningsplan.

Stöd: Max 70 % av investeringskostnaden, maxbelopp 20 000 kr (engångssumma)

Sidan publicerades: 26 april 2024