Fortsatt stark utveckling av folkbildningen i länets idrottsföreningar

Utvecklingen av utbildnings- och folkbildningsarbetet i länets idrottsföreningar är fortsatt mycket stark. 2023 ökade idrottsrörelsens redovisade utbildningsverksamhet i Västernorrland ytterligare.

Sidan uppdaterades: 25 mars 2024

Folkbildningen har varit och är fortsatt viktig i arbetet med att återstarta föreningarna eller stötta föreningar att utvecklas. Det har också varit ett viktigt incitament för att idrottsrörelsen ska kunna återhämta sig efter LOK-stödstappet under pande­min. Länet tillhörde de som tappade flest träningstillfällen under pandemin för barn och unga mellan 7 och 25 år och som inte återhämtat sig i lika hög grad. Samtidigt så ökar folkbildningen i förening­arna. För 2022 kunde vi se toppnoteringar och när vi nu summerar 2023 påvisas ytterligare en ökning.

– Vi mobiliserade oss under och efter pandemin för att vara det bästa stödet för idrottsföreningarna utifrån deras behov, utmaningar och den bitvis nya verkligheten. För många var behovet av återstart stort då man tappade både aktiva och ledare under pandemin. Det är väldigt glädjande att se folkbildningsresultatet, som är ett kvitto på att det pågår ett stort jobb ute i föreningarna med att utveckla sina verksamheter och i det arbetet har vi försökt att stötta föreningarna på olika sätt, säger Elisabeth Byström, distriktidrottschef på RF-SISU Västernorrland.

  • Jämfört med 2022 har utbildningstimmarna ökat med 15 procent.
  • Jämfört med innan pandemin 2019 har antalet utbild­ningstimmar ökat med hela 104%.
  • Antalet samverkande föreningar ligger ungefär på samma nivå som 2022. Vi samverkade med 301 jämfört med 306, men istället har de föreningarna fördjupat sitt arbete och därmed också ökat sina utbildningstimmar från att snitta på 154,1 timmar per sektionsförening till 169,5.
  • De idrotter som redovisar flest antal utbildnings­timmar är fotboll och ridsport, därefter kommer innebandy och ishockey. Det är första året som folkbildningsverksamheten är större inom fotbollen än ridsporten.

Under året har RF-SISU Västernorrland också samverkat med flertalet SDF i olika frågor och med deras utvecklingsplaner, verksamhetsplaner och behov. Ett exempel på ett samarbete som växlat upp under året är tillsammans med fotbollförbunden, vilket är en del av förklaringen bakom det ökade positiva resultatet.

Intensifierat samarbete med fotbollen

På uppdrag av Svenska Fotbollförbundet arbetas en gemensam verksamhets­plan fram. Kontinuerlig uppföljning sker mellan organisationer­na och följer så att utvecklingen sker i rätt riktning.

– Vi jobbar nära varandra och bär varandras budskap. Det tror jag är en superfaktor. Det finns en större förståelse nu bland föreningarna att utveckla hela miljön förutom själva idrottsutövandet. Att ha regelbundna ledarsamtal till exempel är så mycket mer än att bara planera själva träningen. Det finns så mycket kunskap som kan överföras mellan varandra genom samtal och det leder till att vi får mer kompetenta ledare och trygga ledare, säger Roger Westin, kanslichef på Ångermanlands Fotbollförbund.

Under 2023 har ett antal gemensamma insatser genomförts som föreningsstödjare, fotbollsutvecklare i förening samt matchvärdsutbildningar och fotbollsskolor.

Sammantaget har även samarbetet lett till att 65 fotbollsföreningar samverkar och redovisar utbild­ningsverksamhet med RF-SISU Västernorrland och uppgår till 15 376, cirka 5 000 utbildningstimmar fler än verksamhetsåret 2022.

Om folkbildning:

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men centralt är folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap.

En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Sidan publicerades: 25 mars 2024