Ny kortversion av RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Den svenska idrottsrörelsens vision är att bli bäst i världen, för alla på alla nivåer. RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är ett viktigt stöd i arbetet för att bli det, genom att beskriva hur en riktigt bra barn- och ungdomsverksamhet ser ut.

Sidan uppdaterades: 8 januari 2024

Nu finns en kortversion av riktlinjerna. Ladda ner den och läs den tillsammans med andra i din förening. Kontakta en idrottskonsulent på RF-SISU Västernorrland om ni vill ha hjälp med hur ni tillsammans kan utveckla er förening i linje med riktlinjerna.

Ladda ner RF:s kortversion av riktlinjerna här!

Riktlinjerna har tagits fram i samråd med specialidrottsförbunden (SF) och barnrättsorganisationer (UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris) och utgår från forskning om goda, idrottsliga utvecklingsmiljöer.

Fem huvudriktlinjer

Riktlinjerna innehåller fem huvudriktlinjer och ett antal konkreta insatser för att utveckla verksamheten.

De fem huvudriktlinjerna för barn- och ungdomsidrott är:

  1. Trygghet: Skapa säkra och välkomnande miljöer.
  2. Delaktighet: Främja deltagande och inflytande.
  3. Glädje: Uppmuntra inre motivation och långsiktig utveckling.
  4. Allsidighet: Främja varierad och lekfull idrott.
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Sidan publicerades: 8 januari 2024