Idrottens hjärta klappar för folkbildning

RF-SISU Västernorrland har en lång tradition av att jobba med folkbildning och framför allt med lärgruppen som verksamhetsform. En lärgrupp består av en mindre grupp människor som samtalar och reflekterar med syfte att utveckla såväl individen som föreningen. Under vecka 42 kommer vi att rikta extra uppmärksamhet mot idrottens folkbildning i våra sociala medier.

Sidan uppdaterades: 16 oktober 2023

Idrottskonsulenterna på RF-SISU Västernorrland jobbar kontinuerligt för att utbilda styrelser, ledare, föräldrar och utövare som är aktiva inom idrotten. Vi erbjuder folkbildning i samverkan med idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Att lära av varandra är lärgruppens mantra medan andra verksamhetsformer, som kurs och föreläsning, handlar om att lära av någon annan.

Målet för föreningen är att hitta nya vägar för att stärka föreningens verksamhet genom digital kommunikation.

Läs mer om lärgrupper

I idrottsföreningen kan ni samlas och ha en lärgrupp när ni vill utveckla verksamheten, diskutera intressanta och angelägna frågor och lära tillsammans. Föreningens idrottskonsulent hjälper till med en enkel lärgruppsplan och pedagogiskt samtalsunderlag som gör att ni kommer i gång.

Lärgruppen redovisas till oss som folkbildning, vilket gör att stödet till föreningslivet stärks och att vi tillsammans kan fortsätta att arbeta med värdefull föreningsutveckling i Västernorrland. Det gör också att er förening samlar på er en resurs som sedan går att omvandla till utbildningsmaterial till föreningen eller exempelvis till att bekosta en föreläsare genom oss.

Ni kan dela upp ett ämne i en serie av lärgrupper, och ta en fråga åt gången. Enkelt att göra i samband med träning eller andra möten ni har i föreningen.

Vill ni testa att ha en lärgrupp i din förening? Hör av dig till oss för att bolla vilka alternativ som kan passa.

Kontakta Idrottskonsulent

Se filmen om hur Modo FF har jobbat i lärgrupper för att utveckla sin förening:

Sidan publicerades: 16 oktober 2023